Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Vi är Sörmland.

Hela Sverige ska leva Sörmland är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige. Vår främsta uppgift är att främja landsbygdsutvecklingen och det gör vi genom att bidra med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Det viktigaste vi kan göra är att stödja alla de lokala krafter som redan gör så mycket för sina bygder och medmänniskor genom sitt arbete. Vi stödjer de lokala bygdegrupperna när de behöver mer kunskap eller stöttning för att kunna genomföra sina visioner. Vi kan bidra med erfarenhet och tipsa om ideer och exempel från liknande projekt, eller hjälpa till med kontakter, hålla seminarier och kurser – helt enkelt vara ett bra bollplank.

Vi gör det här

Vår främsta uppgift i Hela Sverige ska leva Sörmland är att främja landsbygdsutvecklingen, och det gör vi med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Det viktigaste vi kan göra är att stödja alla de lokala krafter som redan gör så mycket för sina bygder och medmänniskor genom sitt arbete.

Vi skapar bättre förutsättningar för hela bygderörelsen genom att pussla samman alla de lösa bitarna, så att de skapar en helhet. Vi stödjer de lokala bygdegrupperna när de behöver mer kunskap eller stöttning för att kunna genomföra sina visioner. Vi kan bidra med erfarenhet och tipsa om ideer och exempel från liknande objekt/projekt, vi kan hjälpa till med kontakter, samordna, hålla seminarier och kurser – helt enkelt vara ett bra bollplank.

Vi är övertygade om att de som engagerar sig i, bor och verkar på landsbygden, är de som bäst vet hur den ska överleva och utvecklas. Därför utövar vi en viktig funktion genom att vara en länk mellan dem och beslutsfattarna. Vi hjälper till att öppna dörrarna för raka dialoger mellan utvecklingsgrupperna och beslutsfattarna.

Vi investerar i människors kraft…

Organisation

Ibland kan vägen vara lång….

Hela Sverige ska leva Sörmland är en partipolitiskt oberoende förening, styrd av de lokala ideela krafterna. Rådets huvudsakliga uppgifter är:

– Att fritt och oberoende vara de enskilda bygdernas röst hos kommunala och regionala organ.

– Att i övrigt vara opinionsbildare för landsbygdsutveckling.

– Att personellt stödja lokala krafter och enskilda personer i deras strävanden.

Hela Sverige ska leva Sörmland är en ideell förening där organisationen styrs av årsmötet och verksamheten av styrelsen och arbetsutskottet.

Hela Sverige ska leva Sörmland är ett av 24 länsbygderåd, som är den regionala verksamheten i Riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva”.

Läs mer om Lokalt inflytande

Fakta om vår verksamhet

Vår främsta uppgift är att främja landsbygdsutvecklingen och det gör vi genom att bidra med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Det viktigaste vi kan göra är att stödja alla de lokala krafter som redan gör så mycket för sina bygder och medmänniskor genom sitt arbete. Vi stödjer de lokala bygdegrupperna, när de behöver mer kunskap eller stöttning för att kunna genomföra sina visioner.

Hela Sverige ska leva Sörmland håller Årsmöte under våren varje år. Utöver årsmötet arrangerar vi årligen Landsbygdsting Sörmland där vi samlar utvecklingsgrupper, föreningar, företagare, politiker, tjänstemän, organisationer och eldsjälar från hela länet för att inspirera och samla länets aktuella landsbygdsfrågor. Vi arrangerar även olika nätverksträffar och tematräffar.
Årsmöte/Föreningsmöte hålls fysiskt eller digitalt.
Det är kostnadsfritt för lokala utvecklingsgrupper att vara medlem i Hela Sverige ska leva Sörmland.

  • Vi kan bidra med erfarenhet och tipsa om ideer och exempel från liknande projekt, eller hjälpa till med kontakter, hålla seminarier och kurser – helt enkelt vara ett bra bollplank.
  • Vi delar ut priser varje år till människor och organisationer som gjort stora insatser för utvecklingen på landsbygden.
  • Vi håller varje år ett landsbygdsting med intressanta föreläsare och utvecklande workshops.
  • Fritt och oberoende vara bygdernas röst hos kommunala och regionala aktörer.
  • Stödja lokala krafter i deras strävan för deras egen bygd.
  • Vara opinionsbildare för landsbygdsutvecklingen.
  • Främja och utveckla nätverk.

Hela Sveriges Riksorganisation