Hela Sverige
Nyheter2 november, 2022

Smaka på Vindelälven

Gold of Lapland har tillsammans med Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka, Westerlunds Reportagebyrå AB och Hela Sverige ska leva Västerbotten har blivit beviljade ett samarbetsprojekt för främjande av svensk måltidsturism.

Projektets namn är Smaka på Vindelälven och syftet med projektet är att öka intresset och kunskapen kring måltidsupplevelser i kommunerna vid Vindelälvens avrinningsområde.

Syftet är också att engagera unga med matintresse, företagare som vill utöka och få fler inkomstkällor i företaget samt inspirera fler intressenter, besöksnäring, lantbruk och renskötselföretag att erbjuda fler och bättre matupplevelser i området. Projektet startade den 1 november i år och avslutas den 30 november 2024.