Hela Sverige

Nominering till Årets socken

Sedan 1990 har ”Årets socken” utsetts på Gotland. Det hela startade i Lokrume Rödakorskrets och efter 32 år tog Hela Sverige på Gotland över stafettpinnen för den så viktiga utmärkelsen. Som många säkert redan känner till är det Västergarn som haft den ärofulla titeln 2023 och nu är det dags för nomineringar av nästa års socken.

Välkomna att nominera den socken som du/ni vill se som Årets socken 2024.

När du ska nominera din favoritsocken så tänk på de kriterier vi utgår ifrån:

  • En aktiv fritidsverksamhet för såväl unga som äldre på ideell basis.
  • Särskilda positiva skäl som fokuserar på socknen under en längre tid.
  • Rekrytering och framgång med ungdomsverksamhet i föreningslivet.
  • Socknens ungdoms- och seniorverksamhet totalt är framgångsrik, det vill säga ”en aktiv levande socken”
  • En positiv syn på utveckling gällande befolkning och näringsliv i socknen.
  • Övriga särskilda skäl som motiveras av en enhällig jury.

Hela Sverige ska leva på Gotland tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och representant från Västergarn, Årets socken 2023, utser snart nästa års socken.

Skicka snarast din nominering, dock senast den 30/11, till gotland@helasverige.se