Hela Sverige

Viktiga dokument

Här hittar du Gotlands viktiga dokument så som stadgar och protokoll.

Stadgar

Våra stadgar

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2021
Årsmötesprotokoll 2022