Hela Sverige

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Gotlandsavdelningen.

Postadress/telefon

Till ordförande: Anders Thomasson, Hamra Stora Sindarve 508 B, 623 32 Burgsvik
Kontakta oss på telefon: Tel 070-602 80 21, eller direkt till enskild ledamot enligt nedan.

Fakturaadress

Hela Sverige ska leva, Malin Åberg, Guldrupe, Hallbjäns 139, 622 34 Romakloster

E-post

Skicka e-post: gotland@helasverige.se

Styrelsen

Anders Thomasson, Hamra – ordförande
070-602 80 21, anders.thomasson57@gmail.com

Monika Nilsson, Gammelgarn – vice ordförande och webbansvarig
070-947 61 28, info@gotlandslamm.se

Malin Åberg, Guldrupe – kassörska
073-582 94 87, malinaberg2012@gmail.com

Johan Åhström, Sanda – sekreterare
ahstrom.johan@gmail.com

Marika Gahnström, Hejnum
070-317 15 62, marika.gahnstrom56@gmail.com

Arne Strandänger, Själsö
070-686 81 55, arne.strandanger@telia.com

Gisela Wood, Hablingbo
076-110 38 80, gisela@globalcapitalfamily.com

Tina Hjellström, Hejnum
070-799 33 73, tina_hemma@yahoo.se

Ola Eriksson, adjungerad från Årets socken Etelhem 2022
073-701 38 77, olaer@telia.com

Arbetsgrupper

Hållbara landsbygdsskolor
Malin Åberg, Johan Åström

Bostadsbyggande på landsbygden
Anders Thomasson, Monika Nilsson

Enskilda vägar
Anders Thomasson

LUP:arna, vad blev det av dem?
Malin Åberg, Anders Thomasson

Valberedning för 2022

Anita Sjöberg, Vamlingbo, sammankallande
anita.sjoberg@telia.com

Jan Åberg, Gammelgarn
070-603 99 63, jan@hallochberg.se

Åke Berglund, Hogrän
070-823 67 70, ak.be@telia.com