Hela Sverige

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till oss på Gotlandsavdelningen.

Postadress/telefon

Till ordförande: Anders Thomasson, Hamra Stora Sindarve 508 B, 623 32 Burgsvik
Kontakta oss på telefon: Tel 070-602 80 21, eller direkt till enskild ledamot enligt nedan.

Fakturaadress

Hela Sverige ska leva, Malin Åberg, Guldrupe, Hallbjäns 139, 622 34 Romakloster

E-post

Skicka e-post: gotland@helasverige.se

Styrelsen

Anders Thomasson, Hamra – ordförande
070-602 80 21, anders.thomasson57@gmail.com

Monika Nilsson, Gammelgarn – vice ordförande och webbansvarig
070-947 61 28, info@gotlandslamm.se

Malin Åberg, Guldrupe – kassörska
073-582 94 87, malinaberg2012@gmail.com

Marika Gahnström, Hejnum
070-317 15 62, marika.gahnstrom56@gmail.com

Arne Strandänger, Själsö
070-686 81 55, arne.strandanger@telia.com

Gisela Wood, Hablingbo
076-110 38 80, gisela@globalcapitalfamily.com

Tina Hjellström, Hejnum
070-799 33 73, tina_hemma@yahoo.se

Birgitta Nordling, Grötlingbo, adjungerad från Studieförbundet Vuxenskolan – sekreterare
070-108 87 25, birgitta.nordling@sv.se

Ola Eriksson, adjungerad från Årets socken Etelhem 2022
073-701 38 77, olaer@telia.com

Arbetsgrupper

Hållbara landsbygdsskolor
Tina Hjellström, Malin Åberg, Monika Nilsson

Bostadsbyggande på landsbygden
Anders Thomasson, Arne Strandänger, Gisela Wood, Marika Gahnström

Persontransport
Tina Hjellström, Ola Eriksson

Valberedning

Anita Sjöberg, Vamlingbo, sammankallande
anita.sjoberg@telia.com

Jan Åberg, Gammelgarn
070-603 99 63, jan@hallochberg.se

Åke Berglund, Hogrän
070-823 67 70, ak.be@telia.com