Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Vår historia.

Hela Sverige ska leva Gotland bildades år 1999 i samband med att ett ”Sockenutvecklingsprojekt” som startade 1995 avslutades och hette då Länsbygderådet Gotland. Projektet ledde till att många utvecklingsgrupper kom igång ute på landsbygden som i sin tur automatiskt blev medlemmar i Länsbygderådet. Nya grupper är välkomna att ansluta sig löpande även idag. Att vara medlem i dagens läge är kostnadsfritt. Sedan våren 2015 heter vi Hela Sverige ska leva Gotland.

Vi gör det här

Sockenutvecklingsgrupperna kan se ut på många olika sätt, vara en fristående grupp i socknen eller med grannsocknar eller vara en undergrupp i en befintlig förening med bred förankring i socknen.

För att underlätta kontakten med Länsavdelningen och med Hela Sverige ska leva, som sänder ut inbjudningar och nyhetsbrev, finns en lista över kontaktpersoner hos oss som vi uppdaterar med jämna mellanrum genom våra lokala utskick men även centralt via HSsl uppdatering av Bygdebanken.

Hela Sverige ska leva Gotland deltar i olika nätverk, i arbetet med Leader, i seminarier och konferenser anordnade av Hela Sverige ska leva samt i Landsbygdsriksdagen som ordnas vartannat år

Hela Sverige ska leva Gotland arbetar för:

  • • att stimulera och stödja det lokala utvecklingsarbetet på Gotland• att verka för samordning och erfarenhetsutbyte mellan de lokala grupperna• att fungera som språkrör för de lokala sockenutvecklingsgrupperna

    • att bedriva opinionsarbete i kontakt med myndigheter och organisationer

Hela Sveriges Riksorganisation