Hela Sverige
Nyheter24 november, 2022

Digitalt nätverksmöte

I projektet ”Samverkan för utveckling i Norrbotten” har vi gemensamma möten på nätet. När man ska samla medverkande byar så är det smidigt för Norrbotten är ett stort län med stora avstånd..  Muodoslompolo, Slagnäs, Båtskärsnäs, Långträsk Vidsel/Bredsel, Moskosel, Porjus m.fl. För om vi skulle träffas fysiskt så har det inneburit långa resor som tagit tid för de personer som är delaktiga i projektet. De flesta som arbetar med utveckling i sin bygd gör detta på sin fritid och skulle därför inte kunnat närvara vid mötena om de vore fysiska.

I dessa möten så får varje by/bygd tid att berätta för de övriga hur de arbetar, hur långt de kommit i deras process och det finns utrymme att ställa frågor till varandra. Just detta ger så mycket inspiration för de medverkande för de får nya tankar och idéer för deras egen utveckling och vad som kan vara möjligt för dem att göra.

För hur ska man veta vad andra gör om man inte får möjlighet att utbyta erfarenheter?

Några frågeställningar som kom upp vid gårdagens möte, hur får ni med andra?, skolans betydelse för bygden där de från Vidsel/Bredsel fick berätta om friskolan som startats upp i Vidsel, hur de hämtat inspiration från Vuollerim när de skulle starta skolan. Muodosolompolo berättade vilka projekt de just nu söker för utveckling. De söker hos Leader Tornedalen och Kaunis Iron AB. Långträsk berättade hur de har arbetat med att färdigställa deras utvecklingsplan, hur detta arbete har skapat en nyfikenhet och många hör av sig till arbetsgruppen. De kommer att presentera den vid julmarknaden 3 dec och sen ska de ordna ett fysisktmöte där de presenterar hur de vill gå vidare med att söka olika projekt för utveckling. Moskosel berättade hur de arbetat för att revidera deras utvecklingsplan som gjordes hösten 2018. De har presenterat ett koncept om ett aktivitetsområde för att stärka hälsa och skapa nya mötesplatser för alla åldrar.

De ”nyare” byarna där projektet har haft uppstartsmöten fick flera tankar på hur man kan göra för att få utveckling. Några kloka saker sades på mötet,

-Tänk så olika alla bygder är och det är så viktigt att man utgår från de förutsättningar som varje bygd har, ålderstruktur, närhet till större orter, turism osv.

Projektet bjuder in till dessa möten en gång i månaden och det är frivilligt att närvara. Det finns ett behov av att få ingå i nätverk just för att man får nya kontakter och dessa kan man ju nyttja även efter detta projekt är avslutat. Att skapa ett nätverk är ett av målen i detta projekt. Vill avsluta med ett uttalande som summerar kraften som finns på landsbygden runt om i Norrbotten.

-Ska vi ha inflyttning, skola och utveckling, så får vi göra det själva!

Vill ni vara med på dessa digitala möten för att skapa kontaker och få idéer, kontakta

Sofie Lundberg Nilsson sofie.l.nilsson@outlook.com eller 076-11 69 242