Hela Sverige
Nyheter1 september, 2022

Moskosel, vi vill utveckla byn till en attraktiv ort att flytta till!

Man kan starta upp en utvecklingsprocess på olika sätt men man kan också fortsätta genom att sätta nya mål för att nå utveckling.

Moskosel startade sin utveckling 2018 i Hela Sverige ska levas projekt ”Service i samverkan” som Arvidsjaurs kommun medfinansierade. Vid det första dialogmötet så kom det fort fram att en lanthandel, sericepunkt och en mötesplats var de viktigaste frågorna att börja arbeta med.

De gjorde en utvecklingsplan för Moskosel där de även inkluderade byarna runt om, denna utvecklingsplan har legat till grund för allt arbete som har gjorts för att nå de önskningarna som fanns vid det första mötet 2018. Den var viktig i startskedet när arbetet med att söka finansiering för att starta upp en digital lanthandel, den visade på att det fanns en väl förankring i bygden och att man hade kartlagt både det positiva och negativa läget i bygden. Men mest så fanns det så mycket möjligheter och det togs vara på.

En digital butik blev det och ingen ångrar idag att det blev en obemannad lösning, det som kommit fram är,  -det är enklare än vad jag trodde, -det ger en frihet, jag handlar då det passar mig, det är bara några av kommentarerna som uttryckts vid olika undersökningar som gjorts.

De nöjde sig inte med det utan de utvecklade Navet som har blivit en mötesplats där det finns en kommunal servicepunkt men även numera en restaurang och café som serverar mat och fika. De har även en informationsskärm där de lägger in information men även Arvidsjaurs kommun lägger ut information på den. Den är en pilot i www.digiby.se. I Navet kan man hämta ut paket, apotek, varor från systembolaget och andra viktiga serviceslag.

För något år sedan så bildades en aktivitetsgrupp i Moskosel som har syftet att hjälpa till med olika aktiviter för att få en utveckling, de har ett årligt återkommande event på sommaren ”byaloppis” ett stort antal personer har loppis på sin gård eller så kan man stå vid Navet, en väldigt välbesökt aktivitet. De ordnade förra vintern adventsfika på gamla skolan som numera är privatägt och samarbetar vid olika arrangemang.

Moskosel är med i projektet ”samverkan för utveckling i Norrboten” som drivs av Hela Sverige ska leva Norrbotten, dels är de en stor inspiration för de andra medverkande men de får energi av att höra vad de andra medverkande i projektet har för tankar på deras utveckling. De arbetar nu med att revidera den utvecklingsplan som gjordes 2018. En viktig fråga som de arbetar med är, öka attraktionen för att bo och flytta in till bygden.

Projektet samverkar med Aktivitetsgruppen och en fråga som är viktig är, Vill vi ha en förskola till Moskosel? En enkät ligger nu ute för att se vilket intresse som finns, vi får nog anlening att skriva mer om denna fråga!

Vill ni också få hjälp att starta upp er utveckling i bygden, hör av er!

sofie.l.nilsson@outlook.com eller 076- 11 69 242