Hela Sverige
Nyheter1 november, 2022

Murjek siktar högt för sin utveckling!

Murjek har varit med från start i projektet ”Samverkan för utveckling i Norrbotten” där de har arbetat hårt med att ta fram en utvecklingsplan för Murjek och bygden. De bildade en arbetsgrupp som har arbetat med denna plan hela sommaren och hösten.

Sivert Mässing saknas på bilden

Längst till vänster projektledaren för ”Samverkan för utveckling i Norrbotten”

Uppstartsmötet i Murjek var den 24 maj. Första mötet för arbetsgruppen som bildades under uppstartsmötet var den 16 juni. De har haft flera möten under sommaren och hösten, de har varit fysiska men även ”hybrid”möten dvs. arbetsgruppen satt tillsammans i Murjek och projektledaren satt i sitt kontor och alla var uppkopplade digitalt.

De presenterade utvecklingsplanen den 27 okt vid ett välbesökt möte i föreningshuset. De berättade om hur de arbetat med medskapandeprocesser för att inhämta information till planen, de har bland annat använt sig av enkäter där alla har kunnat ge sin syn på utvecklingsplanen, även om man inte har kunnat närvara vid olika träffar. Den innehåller historia om Murjek, kommunens översiktsplan för Murjek, en SWOT har gjorts där möjligheter-svagheter-hinder-styrkor har kartlagts, prioriterade områden, önskescenario och mycket mer.

Det som tidigt kom fram vid deras arbete var behovet av att söka ett projekt för att göra en handlingsplan och kunna anställa någon som arbetar för att komma vidare på denna resa. De kommer nu att starta steg 2, göra en genomförandeplan och sen söka finansiering.

Murjek är centralt beläget i Norrbottens län och är Jokkmokks kommuns enda stationsort efter Malmbanan. Den är flitigt använd av turister som ska besöka Jokkmokks fjällvärld speciellt under sommaren då är stationen trångbodd av resernärer med stora ryggsäckar. Det finns bussförbindelse till Kvikkjokk sommartid.

Det finns möjlighet att äta lunch i Murjek på hembygdsgården, där finns också ett vandrarhem.

Vi fortsätter att följa deras resa!