Hela Sverige
Nyheter10 juni, 2022

Projekt Lokalt inflytande – goda exempel

PROJEKTÄGARE

Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen

(ett samarbete mellan Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen/Bert Olsson och Hela Sverige ska leva Norrbotten/Lars Bergström inom ramen för Temagruppen Lokal utveckling)

 

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Temagruppen Lokal utveckling har under året träffats på zoom under ledning av Helena Näslund, X-ing. Diskussionerna och erfarenhetsutbytet har kommit att handla om hur man kan stärka det lokala inflytandet och den lokala demokratin. Vi har haft presentationer av länsavdelningen i Halland om deras arbete med lokal demokrati, den första samhällsnivån och Svågadalsnämnden och fler planeras. Ett första idéutkast har också tagits fram för ett större projekt. På senaste mötet deltog representanter från nio länsavdelningar. Vi tittade på och inspirerades av Servicebanken på hemsidan, och spånade om att ta fram något liknande med olika exempel på hur man kan organisera ett långsiktigt hållbart samarbete mellan lokalsamhället och kommunen.

Om varje länsavdelning visar upp minst ett exempel, skulle vi kunna fylla en ”Lokal inflytande-portal” med tips om många spännande samarbetsformer och vad de har medfört i praktiken för den lokala utvecklingen. Inte minst satsningar som Kommunbygderåd, Hållbar platsutveckling, Ö-råd, Överenskommelser, IOP, LEA, BID, LUP, Förändringsmakapären etcetera är bra källor till inspiration och vidareutveckling.

Vi söker projektmedel för detta gemensamma projekt med 24 goda exempel på lokalt inflytande. Ett foto, en halv A4sida text som beskriver det lokala samarbetet och kontaktperson/uppgifter. Medlemmar i temagruppen utför arbetet, intervjuar, samlar in och sammanställer de goda exemplen och lämnar också över till kansliet för spridning digitalt på nya hemsidan och/eller på annat lämpligt sätt.

Projektledare i Norrbotten Bertil Degerlund