Hela Sverige
Nyheter9 juni, 2022

Samverkan för utveckling i Norrbotten

Projekttid 20220501-20230430

Projektbeskrivning Syfte:

Det finns ett stort behov i byar att få hjälp att organisera sig för att få en långsiktig hållbar utveckling. Vi vill utveckla en metod som är långsiktig hållbar genom olika steg i förankring och med olika medskapande processer.

-Lokal utvecklingsplan

-Genomförandeplan,

-Uppföljningsplan (-Lokalekonomisk analys)

I denna metod så får man tänka till i frågor som exempelvis, hur påverkar det miljön, markägare, vilka måste vi kontakta, hur hittar vi finansiering, hur ska vi förankra, vilka medskapande processer kan vi använda oss av.

Vi kommer att använda oss av beprövade metoder och skapa samverkan mellan dessa för att få till en hållbar metod som inte är beroende av eldsjälar

 

Vilka effekter ska projektet uppnå på lång sikt:

Under projekttiden så kommer de medverkande byar/bygder få kännedom om vilka möjligheter till finansiering som finns när de arbetar med sina genomförandeplaner.

Projektet kommer att bjuda in till en informationsträff med olika finansiärer där de får presentera sig och informera om hur de kan vara behjälpliga i deras utvecklingsarbete.

Nätverket som skapas under projekttiden kommer att inspirera varandra genom att de delar erfarenhet av varandras utvecklingsarbete, tanken är att det ska bli ett nätverk som utvidgas genom de medverkande och deras spridning i sina egna nätverk

 

Projektet medfinansieras av Region Norrbotten, Hela Sverige ska leva riks

Kontakta projektledaren:

Sofie Lundberg Nilsson  sofie.l.nilsson@outlook.com