Hela Sverige
Nyheter21 november, 2022

Vad går att göra i Bredsel?

Bredsel är byn vid Piteälven och Storforsen, Storforsen som är en av Norrbottens mest besökta turistmål och det hoppas man kan ge utveckling i närområdet!

Projektet ”Samverkan för utveckling” hade ett uppstartsmöte i Bredsels byagård där vi bland annat pratade om vilka möjligheter och styrkor som finns i bygden. Flera bra förslag kom fram och de verkade peppade att göra sin egen utvecklingsplan för bygden.

De sa precis som på så många andra ställen,

-Varje by är lite för små att göra sin egen utveckling bättre att göra den tillsammans med närliggande byar!

Om man går ihop och gör en utvecklingsplan över ett område som känns naturligt så får man flera fördelar.

  • Skapa sammanhållning i bygden
  • Utveckla er by/bygd och kommunen
  • Anpassa utbud till lokala önskemål
  • Aktivt bidra med att lösa lokala önskemål och verkliga behov
  • Kunna söka pengar för utveckling av olika finansiärer ex Leader, Regionen m.fl.
  • Föra en professionell dialog med kommunen och andra myndigheter
  • Bidra till en eventuell fördjupad översiktsplan för bygden och kommunen

Vill ni också vara med i projektet med er by/bygd? kontakta projektledaren

Sofie Lundberg Nilsson sofie.l.nilsson@outlook.com 076-11 69 242