Hela Sverige
Nyheter22 november, 2022

Vilka likheter finns med jazzlåtar och digitalisering?

24 november kl 15.00-16.00 : Inkluderande digital transformation – en jazzensemble

Världen blir alltmer digitaliserad och uppkopplad och det påverkar oss alla. Johanna Lindberg och Mari Runardotter liknar digitalisering vid att framföra jazzlåtar, där samarbetet behöver ledas av någon som utmanar ensemblen att våga experimentera. Själva har de experimenterat i Norrbotten i projektet Digiby, med en ensemble bestående av civilsamhälle, företag, kommuner och myndigheter som testar nya digitala lösningar för att öka möjligheten till serviceutveckling i norrbottniska byar.

Anmälan på den här länken: https://slu-se.zoom.us/meeting/register/u5AucuygrzstHdBGWs5z58vyIHbvQxlEzcuW