Hela Sverige

Utbildningar!

Vi erbjuder poddutbildning!
Hela Sverige Skåne erbjuder sina medlemmar en poddutbildningar!
Kommunicera nära och lokalt – där ställs de viktigaste frågorna
Utbildningen omfattar fem kurstillfällen under två månaders tid. Kursen hålls i lokaler som respektive förening har tillgång till.
Målet är att i samband med sista delkursen publicera ett första avsnitt av er egen podd.

Finns intresse för att din grupp/föreningen  att  göra en egen podd?
HUR gör man en podd för bygden”
Håkan och Anders
kommer att vägleda och utbilda Er!
Anmälan görs till Hela Sverige ska Leva Skåne
Ni anmäler ert intresse till    skane@helasverige.se

 

Vi är digitala! Vi kan hjälpa din Grupp/Byalag/Förening
Hela Sverige Skåne kan erbjuda utbildning i digital  kommunikation I vår om intresse finns. Hela Sverige Skåne står för kostnaderna! De ni behöver är tillgång till dator, epost och internet uppkoppling. Efter utbildningen kan ni arrangera studiecirklar eller tematräffar som det går att söka stimulansbidrag för. Intresseanmälan görs till ordförande,    skane@helasverige.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad händer med landsbygd, byar, stadsdelar, samhällen och mindre kommuner inför valet 2022.

Vi vill vara med och påverka. Alla ni lokala grupper kan påverka!