Hela Sverige

Hela Sverige ska leva Skåne är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige.

Vi är en ideell förening och en länsorganisation med syfte att stärka de lokala utvecklingsgrupperna och andra medlemmar i deras arbete med lokal utveckling, landsbygdsutveckling och social ekonomi. I vårt område ingår 33 kommuner och cirka 280 stycken lokala utvecklingsgrupper.

Vår uppgift

Vår uppgift är att fungera som samverkansorgan för alla grupper i Skåne och vi har som främsta mål att främja landsbygdsutvecklingen i Skåne.
Med stor lokal, regional och nationell uppbackning kan vi tillsammans lyfta de frågor som är viktiga för service & utveckling på vår landsbygd.

Vi finns för dig som behöver stöd eller coachning i funderingar som rör landsbygdsfrågor. Vi har ett stort nätverk av kontakter där vi kan hjälpa dig att hitta rätt.

Dokumentarkiv

Hitta dokument i Sharepoint.

Följ, gilla och dela på Facebook

Sprid vårt lokala engagemang vidare.

Medlemsregister

Hitta medlemmar runt om i landet.

Följ, gilla och dela på Instagram

För vidare vårt lokala engagemang.

Evenemang

Rubrik om kommande evenemang.

Registrerar dig för nyhetsbrev

Få nyhetsbrev till din e-post.