Hela Sverige

Hela Sverige  Skåne är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige.

Vi är en ideell förening och en länsorganisation med syfte att stärka de lokala utvecklingsgrupperna och andra medlemmar i deras arbete med lokal utveckling, landsbygdsutveckling och social ekonomi. I vårt område ingår 33 kommuner och cirka 280 stycken lokala utvecklingsgrupper. Organisationen har som medlemmar de lokala utvecklingsgrupperna och det är också de som är i fokus. Vi arbetar tillsammans för en levande landsbygd i Skåne.

Vår uppgift

Vår uppgift är att fungera som samverkansorgan för alla grupper i Skåne och vi har som främsta mål att främja landsbygdsutvecklingen i Skåne.
Med stor lokal, regional och nationell uppbackning kan vi tillsammans lyfta de frågor som är viktiga för service & utveckling på vår landsbygd.

Vi finns för dig som behöver stöd eller coachning i funderingar som rör landsbygdsfrågor. Vi har ett stort nätverk av kontakter där vi kan hjälpa dig att hitta rätt.

Dokumentarkiv

Hitta dokument i Sharepoint.

Följ, gilla och dela på Facebook

Sprid vårt lokala engagemang vidare.

Medlemsregister

Hitta medlemmar runt om i landet.

Gå till Medlemsregistret här »
Följ, gilla och dela på Instagram

För vidare vårt lokala engagemang.

Evenemang

Rubrik om kommande evenemang.

Registrerar dig för nyhetsbrev

Få nyhetsbrev till din e-post.

Registrera dig här »

Hela Sveriges Riksorganisation

Inspel till en ny bredbandsstrategi för hela Sveri...

Finns det plats också för landsbygderna i regering...

Skolor i hela landet.