Hela Sverige

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP

Priset som Årets lokala utvecklingsgrupp i Skåne län utdelas av Hela Sverige ska Leva Skåne på höstmötet.
Genom priset vill Hela Sverige Skåne uppmärksamma och belöna alla de ideella insatser som görs lokalt för att stärka utvecklingsmöjligheterna på landsbygden.

Prissumman är på 5 000 kronor som ska användas till föreningens utveckling och ska komma alla medlemmar till gagn.

STIMULANSBIDRAG

.