Hela Sverige

Hela Sverige ska leva Skåne är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige.

Vi är en ideell förening och en länsorganisation med syfte att stärka de lokala utvecklingsgrupperna och andra medlemmar i deras arbete med lokal utveckling, landsbygdsutveckling och social ekonomi. I vårt område ingår 33 kommuner, 7 Leaderområden och cirka 280 stycken lokala utvecklingsgrupper.

 

Vi gör det här!

  • Inspirerar utvecklingsgrupperna som består av samhällsföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, kulturföreningar med flera
  • Ordnar träffar för lokala utvecklingsgrupper
  • Påverkar den lokala politiken
  • Deltar i Leaderarbete
  • Opinionsbildar

 

Fakta om vår verksamhet

Hela Sverige ska leva – Skåne arbetar ur ett lokalt perspektiv med att stärka samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper, medlemsorganisationer, Riksorganisationen, kommuner
samt med myndigheter, näringsliv, andra organisationer och andra intressenter.

Hela Sverige ska leva – Skåne  hjälper till när det är dags för förändring i ert lokala område. Oavsett om Ni ska bilda en lokal grupp eller att Ni redan har en grupp.

Viktigt för oss i Hela Sverige ska leva – Skåne är att lokal utveckling bygger på ett gemensamt engagemang, där medborgare, föreningar, organisationer, näringsliv och kommun samverkar.