Hela Sverige

Lokalt inflytande

Nu kan våra grupper ta del av Sven-Anders Sölveborns rapport från Landsbygdsriksdagen i Jönköping.

Mycket läsvärt!   Här hämtar du rapporten!

 

Ett hållbart samhälle kräver att alla delar av landet utvecklas. En förutsättning för detta är att lokalsamhället involveras i utvecklingsprocesserna, erbjuds möjligheter till inflytande och handlingsutrymme. Vi i Hela Sverige ska leva Skåne vill vara med och utveckla metoder och sprida kunskap för ett stärkt lokalt inflytande. Vi vill att den lokala nivån beaktas och tas med i planerings- och genomförandeprocesser på alla nivåer som påverkar lokalsamhället.

Finns intresse för att göra din egen podd! Hör av Er med intresseanmälan till oss!

Håkan och Anders kommer att vägleda och utbilda Er
HUR gör man en podd för bygden”

Anmälan görs till Hela Sverige ska Leva Skåne

Ni anmäler ert intresse till

skane@helasverige.se

 Kursen är kostnadsfri för föreningen.

Utbildare är frilansjournalisterna Håkan Svensson och Roger Bengtsson.