Hela Sverige
Nyheter17 januari, 2023

 Nyhetsbrev december 2022

Nyhetsbrev december 2022

Inför Landsbygdsriksdagen 2024 

Som du säkert redan vet så kommer 2024 års landsbygdsriksdag att gå av stapeln i Sörmland med Nyköping som huvudort. Styrelsen ser med tillförsikt fram emot att få visa upp den sörmländska landsbygden och dess fördelar, goda exempel på aktiv landsbygd, matproducenter och allt annat som vi kan vara stolta över. I styrelsen har arbetat redan börjat. Att arrangera en landsbygdsriksdag med upp emot 1000 besökare kräver mycket förarbete och många samarbetspartners. Vi kommer fortlöpande att berätta om hur arbetet fortskrider i kommande nyhetsbrev. 

Det som hänt sen sist är att ett uppstartsmöte hållits på Länsstyrelsen residens i Nyköping där landshövding Beatrice Ask tog emot. Hela Sveriges verksamhetsledare Therese Bengaard med våra ordförande Erik Granbeck och Regina Westas-Stedt som sidekicks berättade för de inbjudna gästerna om Landsbygdsriksdagen och vad den innebär för ett län. 

Bland de inbjudna var representanter från de båda Leaderområden som omfattar Sörmlands kommuner, banker, samtliga kommuner, Region Sörmland med flera som på ett eller annat sätt berörs och involveras i arbetet fram till maj 2024 men också under de hektiska dagar som väntar när alla besökare söker sig till länet. 

Debattartikel 

En debattartikel har skickats från Riksorganisationen för vidare spridning i landet ut till lokalpress och andra för publicering. Vi väljer att även publicera dem här för extra genomslag. Det brådskar för blåljusfrågorna Din postadress avgör chansen att överleva vid sjukdom eller olycksfall. Organisationen Hela Sverige ska leva vill se tre åtgärder från regeringen för att öka tryggheten i Sörmland och landet som helhet. Sett till storlek är den genomsnittliga responstiden för ambulans och räddningstjänst ungefär dubbelt så lång i de minsta kommunerna jämfört med de största. Skillnaderna är störst i norra Sverige men finns också i Sörmland. När räddningstjänsten kommer efter tio minuter i Oxelösund får du som drabbas i till exempel Gnesta vänta mer än fem minuter till. Skillnader mellan tätorter och landsbygder är dock stora och till det kommer sårbarhet när flera händelser inträffar samtidigt. Som första åtgärd föreslår vi att regeringen tar fram en modell för hur en maximal responstid för blåljusärenden kan införas. En enkät som Hela Sverige ska leva genomfört visar att det finns en klar majoritet för den idén hos regeringspartiernas riksdagsledamöter. Samtidigt får det inte medföra att resurssvaga kommuner och regioner sitter med Svarte Petter. 

Sex av tio är oroliga

Dagens långa responstider i landsbygder leder till färre gripna brottslingar, fler nedbrunna hus och mindre chans att överleva akut sjukdom. Bristen på likvärdighet sätter också samhället i gungning. En Sifo-undersökning som Hela Sverige ska leva låtit göra visar att 6 av 10 invånare på mindre orter är oroliga för att hjälpen inte ska hinna fram i tid, men bara 3 av 10 på orter med fler än 3 000 invånare. Vi lantisar betalar högre skatt för lägre service, bara för att vi bor på en viss plats. 

Översyn av skattesystemet

Som andra åtgärd menar vi att regeringen bör ta ett samlat grepp för att driva på kommuner och regioner att utveckla blåljusverksamheten utifrån sina skiftande förutsättningar. Det handlar bland annat om att stimulera till organisatorisk innovation och teknikutveckling. Som tredje åtgärd menar vi också att regeringen bör se över skattesystemet, för att alla kommuner och regioner ska ha rimliga villkor för sin verksamhet. Klart är att det brådskar. Det handlar bokstavligen om liv eller död. Och att alla som bor i Sörmland ska känna trygghet. För vad händer med ett Sverige som glider isär? 

Regina Westas-Stedt & Erik Granbeck från Hela Sverige ska leva, Sörmland Irene Oskarsson och Magnus Ek, ordföranden i Hela Sverige ska leva Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva

Bli medlem i Hela Sverige Sörmland

Som lokal utvecklingsgrupp eller enskild kan ni/du ansöka om kostnadsfritt medlemskap i Hela Sverige ska leva Sörmland. Det som utmärker en lokal utvecklingsgrupp är att den: – arbetar brett för bygdens utveckling och bästa – tar tillvara bygdens gemensamma intressen och företräder bygden i olika sammanhang – är öppen för alla och verkar offentligt – utses och arbetar demokratiskt, ofta som ideell förening – verkar i ett område, by eller ort som avgränsas av bygdens befolkning – föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende 

Medlemsförening i Hela Sverige ska leva Sörmland: 

 sprider information från Hela Sverige ska leva Sörmland i sina nätverk. 

 utser representant med rösträtt för föreningen till Hela Sverige ska leva Sörmlands årsmöten Även enskilda personer kan bli medlem i Hela Sverige ska leva Sörmland. 

För att bli medlem klicka här och fyll i formuläret.

Vill ni veta mer om medlemskap maila er fråga till: sormland@helasverige.se 

Som icke medlem kan ni fortfarande delta i öppna evenemang och aktiviteter arrangerat av oss, ni kan även registrera er för att fortsätta få vårt nyhetsbrev och andra utskick som exempelvis aktiviteter, Landsbygdsting och nätverksträffar. Idag har samtliga medlemmar i organisationen tillgång till Hela Sveriges byalagsförsäkring. Vilket betyder att alla utvecklingsgrupper i vårt medlemsregister (läs sändlista) är försäkrade genom Riksorganisationen Hela Sverige ska leva utan kostnad. Läs mer om byalagsförsäkringen: https://helasverige.se/vem-aer-du/lokal-utvecklingsgrupp/byalagsfoersaekringen/ 

Styrelsen Hela Sverige Sörmland 2022 Vid årsmötet i våras valdes nedanstående personer till förtroendeposterna i föreningen. 

Ordföranden: Erik Granbeck, Strängnäs, erik.granbeck@strangnas.se Regina Westas-Stedt, Björkvik, regina.westas-stedt@vingaker.se Sekreterare: Leif Lundborg, Hållsta, leiflundborg2@gmail.com

Ledamöter: Ewa Callhammar, Katrineholm, ewa.callhammar@liberalerna.se Carla Swenson, Flen, carla.sw@hotmail.com Rocco Gustafsson, Eskilstuna, rocco@finkultur.com Berit Christoffersson, G:a Oxelösund, berit.christoffersson@nykoping.se Annica Gustafsson, Strängnäs, annicavgustafsson@gmail.com 

Valberedning: Sammankallande: Hugo Rundberg, Stallarholmen, hugo.rundberg@strangnas.se Martina Hallström, Ålberga, martinahallstrom@yahoo.se Peter Eklund, Nyköping, peteklund@gmail.com 

Revisorer: Gunnar Casserstedt, Stavsjö, gunnarcasserstedt@hotmail.com Larz Johansson, Ålberga, hustorp@gmail.com 

Hela Sverige Sörmland på sociala medier 

Vi heter ”Hela Sverige ska leva Sörmland” på Facebook. 

Gilla oss genom att trycka på Gilla. På Instagram heter vi hsslsormland. Följ oss gärna! 

Gå gärna in på vår hemsida. Har du synpunkter eller idéer så hör gärna av dig på sormland@helasverige.se Avregistering av nyhetsbrev till samma adress. 

Vi har också en Youtubekanal som heter Hela Sverige ska leva Sörmland. Här finns filmer från tidigare Landsbygdsting, 2021 års mottagare av utmärkelserna m.m. 

Vår Youtubekanal hittar du här 

Vi önskar alla läsare av vårt nyhetsbrev en riktigt 

God Jul & Gott Nytt År