Hela Sverige
Nyheter20 mars, 2022

Vill du skapa projet för undomar 13-25 år

Leader Södermanland följer svensk ungdomspolitik som avgränsar ungdom att omfatta alla som är mellan 13-25 år.

Insatser kring delaktighet och inflytande är nödvändigt för att ungdomar ska vilja engagera sig i samhällsfrågor. För att attrahera ungdomar till landsbygden krävs nytänkande, ökad delaktighet, möjligheter till idéutveckling och innovation, fler affärsmöjligheter och arbetstillfällen, högre lönsamhet och affärsmässighet. Konceptet Ung Företagsamhet (UF) bör utvecklas och anpassas så att det kommer fler till del. Insatser inom idéutveckling och entreprenörskap som kopplas till befintligt näringsliv på landsbygden eller med fokus på att utveckla kompletterande branscher inom service- och tjänsteproduktion, ger möjlighet till tillväxt och ökad sysselsättning på landsbygden. Att utveckla företagsamhet tillsammans ger inspiration, innovationskraft och ökar tryggheten.
Kooperativa företagsformer kan vara ett intressant alternativ för unga entreprenörer.
Projekt och insatser ska engagera ungdomarna. Det kan handla om utökat utbud och nya aktiviteter, ökad delaktighet och ökat samarbete.

Insatser som prioriteras:

 • Insatser kring delaktighet och inflytande
 • Ökat engagemang i samhällsfrågor och lokal utveckling
 • Utveckla och anpassa konceptet Ung Företagsamhet (UF)
 • Idéutveckling
 • Entreprenörskap
 • Fokus på att utveckla kompletterande branscher inom service- och tjänsteproduktion
 • Möjlighet till tillväxt
 • Ökad sysselsättning
 • Utveckla företagsamhet tillsammans
 • Projekt och insatser ska engagera ungdomar
 • Ökad utbud av aktiviteter
 • Ökad delaktighet
 • Ökat samarbete