Hela Sverige
Nyheter3 maj, 2019

ÅRSMÖTE MED HELA SVERIGE SKA LEVA, GOTLANDSAVDELNINGEN

Torsdagen den 11 april hade Hela Sverige ska leva, Gotland sitt årsmöte i Västerhejde bygdegård. Det är tradition att årsmötet hålls i den socken som blivit utsedd till ”Årets socken”. Hela Sverige ska leva är med i juryn som utser ”Årets socken.”

Sedan ordföranden Lars Gustavsson hälsat välkommen satte man sig till bords och njöt av den måltid som värdarna i Västerhejde så förtjänstfullt ordnat.

Därefter fick Västerhejde presentera sin socken, som har ett rikt och aktivt föreningsliv, med många eldsjälar. Gunnel Fransson berättade om ängesvård och sockenbladet Västerhejdekrönikan i hembygdsföreningens regi. Ella Wahlgren berättade om fotbollsglädje och delaktighet, i regi av IFK Visby (som namnet till trots hör hemma i Västerhejde). Hans Klintbom beskrev sedan den livaktiga verksamheten i Bygdegården, samt gav exempel på vad socknen i övrigt har att erbjuda.

Därefter öppnade ordföranden Lars årsmötet och Hans Klintbom valdes till mötesordförande. Det brukar vara en person från värdsocknen som axlar den rollen.

Förhandlingarna klarades av, snabbt och effektivt, under Hans Klintboms ledning. Årsberättelse och ekonomisk redovisning för 2018 lades fram och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Därefter fastställdes verksamhetsplan och budget för 2019.

Styrelse för 2019 består av Lars Gustavsson, ordförande, Inger Ahlberg, sekreterare, Kerstin Johansson-Norrby, kassör, Stellan Sigsarve, Göran Gomér, Maria Larsson, Malin Wiginder (nyval) samt Åke Berglund. Från ”Årets socken” adjungerades för 2019 Hans Klintbom.

Sist i själva årsmötet avtackades några personer med blommor. Eva Gahnström som varit med från 1999, då föreningen bildades och som de senaste åren varit vice ordförande. Jerker Enekvist, som under det gångna året varit adjungerad, som representant för Fröjel, ”Årets socken” 2018, samt mötesordföranden Hans Klintbom.

Vid kaffet gav Emil Jakobsson en intressant inblick i arbetet inom LRF Ungdom på Gotland.

Åke Berglund