Hela Sverige
Nyheter18 maj, 2022

Gotland lider av växtvärk och Hela Sverige bjuder in till byggmöte

Gotland lider av växtvärk och saknar samtidigt en
hållbar strategi för byggande på landsbygderna

Gotland behöver fler bostäder och de gotländska landsbygderna behöver fler invånare. Samtidigt vill många människor flytta till landet.

Hur kan vi skapa möjligheter för människor att bosätta sig över hela Gotland? Går det att bygga nya hyresrätter i Lärbro och Burgsvik? Finns det utrymme för fler hus på Fårö? Förstörs verkligen kulturlandskapet och höga naturvärden av att ny bebyggelse kommer till? Frågorna är många.

Hela Sverige ska leva på Gotland bjuder in till en bostadspolitisk diskussion om byggande på landsbygder.

Plats: Fiket i Burgsvik den 3 juni kl. 13.00
Anmälan till: gotland@helasverige.se
Vi bjuder på fika.

Inledande föredrag av:
PETER EKLUND från Riksstyrelsen i Hela Sverige på temat ”Visst går det att bygga på landsbygder”

Medverkar gör:
EVA AHLIN (C) ordförande i Miljö- och Byggnämnden och regionråd i Region Gotland samt ett flertal ledande gotländska politiker.

Inbjudan byggmöte 3 juni-22