Hela Sverige
Nyheter2 april, 2019

INSPIRATIONSMÖTE OM BOSTADSBYGGANDET PÅ LANDSBYGDEN

Inspirationsmöte om bostadsbyggande på landsbygden

Torsdagen den 28 mars anordnade ”Hela Sverige ska leva Gotland” det andra mötet för att inspirera till byggande på landsbygden. Det första hölls i Lärbro den 18 mars.

Ett tjugufemtal personer kom till Gamla stationshuset i Hemse för att se på möjligheterna till ny- och ombyggnation. Medverkande var Kristina Olsson, Viruddens Utvecklingsbolag, Gunnar Bendelin, Nygarns Utvecklingsbolag, Anders Ahlin, Swedbank, Eva Ahlin(C) ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden samt Göran Gomér, byggföretagare. Mötet leddes av Lars Gustavsson, ordförande i ”Hela Sverige ska leva Gotland” De medverkande gav sin syn på vilka möjligheter och utmaningar som ligger i att bygga utanför Visby.

Därefter blev det frågor och utbyte av idéer, erfarenheter och tankar mellan publiken och de medverkande. En av de viktigare faktorerna för att lyckas är att involvera kreativa personer på orten, med erfarenhet och förmåga att leda och utveckla. Att få till ett bra samarbete är viktigt och detta gäller även med de kommunala myndigheterna, som man bör involvera tidigt i processen.

När det gäller finansieringen, är det viktigt att hitta rätt partners, samt att på ett tidigt stadium involvera sin bank i processen. Detta för att undvika att lägga ned mycket arbete på något som sedan inte går att genomföra. I stället kan man genom dialog kanske hitta framkomliga vägar.

Regionen kan dra sitt stå till stacken genom få till snabbare och mer kundvänlig hantering av tillståndsärenden, samt genom att fortsätta ta ansvar för underhåll av de enskilda vägarna och tillhanda hålla en effektiv kollektivtrafik. En bra infrastruktur är en viktig faktor för att människor som vill bo på landet ska kunna göra det.

Det blev ett bra möte, med intressanta samtal, där de närvarade fick ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Förhoppningen är att dessa möten, på sikt, ska bidra till att vi får ett ökat bostadsbyggade på landsbygden.