Hela Sverige
Nyheter21 november, 2021

VAR MED OCH UTVECKLA DIN PLATS PÅ GOTLAND!

Leader Gute fördelar stöd till lokala utvecklingsprojekt på hela Gotland. Från 2016 tills idag har 58 miljoner kronor fördelats till hela 93 projekt tack vare goda idéer och arbete från föreningar, företag och andra organisationer. Nu tar vi fram en ny strategi som visar vägen för vilka projekt vi satsar på 2023-2027.

https://www.leadergute.se/aktuellt/var-med-och-utveckla-din-plats-pa-gotland/?fbclid=IwAR38lbCT6Srpwj7Ykwzxcb_UgJyx0te0y6rBsbjD4QPeezOk1lPEdzRG8k4