Hela Sverige

HELA SVERIGE SKA LEVA ÖSTERGÖTLAND.

Hela Sverige ska leva Östergötland är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden, vars målsättning är att främja utvecklingen på landsbygden och arbeta för en balans mellan stad och land.

Vi gör det här

Vi fungerar som en länk mellan nationella, regionala, kommunala och lokala aktörer för landsbygdsutveckling. Vi stöttar och samordnar den lokala utvecklingen inom kommunerna i länet.

Här hittar du vår verksamhetsplan.

Verksamhetsplan_2021-2022

 

 

 

Ladda ner broschyren  för att läsa mer 

Dessa villkor gäller fortfarande.

Kontakt

Kontakta Svedea: 0771-16 01 99. Ange försäkringsnummer 1636899.

Det går också bra att prata med Claes Bergqvist, Hela Sverige ska leva Sjuhärad på tfn 033-28 20 43.