Hela Sverige

Valåret2022 – planer

De ursprungliga planerna för aktiviteterna

Under 2022 är det val i Sverige. Inom X-ing har vi tänkt försöka få svar på hur politikerna ställer sig till våra medlemmars mest prioriterade frågor, såväl i kommunerna som på regional- och riksnivå.

På höstmötet presenterades förslaget och fick gott gehör. Vi fick också några frågor med oss från deltagarna. För att få en större bredd på frågorna vill vi höra från dig vilka som är dina mest prioriterade frågor. Vi har även gått ut via Facebook med denna förfrågan. Skicka gärna dina frågor till oss via e-post till mats.leivig@helasverige.se.

Tanken är att sammanställa ett frågebatteri som används på olika sätt (skickas till politikerna eller används i intervjuer eller annat). Under Landsbygdsriksdagen kommer en paneldebatt att arrangeras. Vårt frågebatteri kommer att finnas med som en del av underlaget i den debatten. Vi jobbar också på att få till flera paneldebatter framåt sommaren, sannolikt på kommunnivå.

En tänkbar förlängning på arbetet är att efter valet följa upp hur politikerna avser att uppfylla det de svarat på era frågor. Ytterligare längre fram finns ju också möjligheten att följa upp med att det genomförts det som lovats!