Hela Sverige

Valåret2022 – Ockelbo

Svar från Ockelbo

Svar har inkommit från 1 parti: Moderaterna (gemensamt svar för 7 av länets kommuner)

Nedan listas de frågeområden som frågebatteriet innehåller. Men eftersom bara ett svar inkommit, presenterar vi det svaret som det inkom: Svar från Moderaterna i Ockelbo

 1. Boende/byggande
 2. Transport / Infrastruktur / Bredband
 3. Service
  3b. Skolan
 4. Energi (Bränsle/El)
 5. Trygghet
 6. De lokala gruppernas kontakt med kommunen
 7. Hållbar utveckling
 8. Skogen
 9. Kultur / Idrott
 10. Den urbana normen