Hela Sverige
Nyheter25 juli, 2022

Möte om bostäder på landsbygden

Den 3 juni bjöd Hela Sverige ska levas avdelning på Gotland in till en bostadspolitisk diskussion på Fiket i Burgsvik. Temat var som sig bör bostadsbristen på landsbygden. Valet av mötesort var inte heller en slump. Även i en liten ort som Burgsvik på södra Gotland är bostadsbristen akut.

Uppslutningen till mötet var god och ett 50-tal intresserad kom. För ett inledande föredrag stod Peter Eklund, från Hela Sverige ska levas riksstyrelse. Peter är själv mycket engagerad i bostadsfrågorna och gav de församlade en god inblick i problematiken kring den politik som styr bostadsbyggandet i landet. Han gav även ett antal goda exempel på hur man trots allt kan bygga även hyresrätter till rimliga priser.

Politisk uppslutning

Efter Peters uppskattade föredrag vidtog en utfrågning av de inbjudna politikerna. Sju av åtta partier var representerade och visade en total samstämmighet när frågan om de ser bostadsbristen på landsbygden som ett problem. På frågan vad som behöver göras för att byggandet av bostäder skall komma igång var svaren dock lite mer varierade. Men flera framhöll att Region Gotland behöver få fram mer planlagd mark. Andra pekade på att allmännyttiga Gotlandshem måste börja bygga även på landsbygden.

Sammantaget upplevdes mötet som viktigt och helt rätt i tiden. Det påpekades att Gotland växer och vi ser arbetskraftsbrist inom flera näringar, men de som jobbar med rekrytering av arbetskraft från fastlandet säger att det stora problemet är att hitta bostäder till de som vill flytta hit. Även i lilla Burgsvik är många nya jobb på väg att växa fram men bristen på bostäder är total.

Från föredraget

Peter Eklunds presentation