Hela Sverige

Bli medlem

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation med sitt säte i Stockholm. I varje län finns förlängda armar som är uppbyggda på lite olika vis. I Hela Sverige Ska Leva Örebro län har vi representanter från hela länet i styrelsen. Vår länsavdelning är en ideell förening, som är partipolitiskt & religiöst obunden. Är ni en lokal utvecklingsgrupp, byalag, samhällsförening, fiberförening, hembygdsförening, med mera i Örebro län och vill bli medlem i Hela Sverige ska leva? Då ansöker ni här.

Bli medlem

Välkommen att ansöka om medlemskap i Hela Sverige ska leva!

Medlemsskapsansökan online:
Klicka här om du vill bli medlem genom medlemsregistret.

Medlemsskapsansökan via dokument:
Ladda ner medlemsskapsansökan och fyll i era uppgifter. Skicka sedan till:

Hela Sverige ska leva, Örebro län
c/o Per Eriksson
Skalltorp 105, 696 95 Åmmeberg

eller via e-post: orebro@helasverige.se

I det kostnadsfria medlemskapet ingår följande:

  • Nyhetsbrev från riksorganisationen
  • Kontinuerlig information från länsorganisation i vår regionala nyhetsbrevet
  • Möjlighet att vara med och påverka Landsbygdsprogrammet
  • Möjlighet att få vägledning från idé till projekt
  • Ni finns och ni syns på vår hemsida
  • Vi länkar ihop vår hemsida med era digitala platser
  • En kostnadsfri Byalagsförsäkring (olycksfall för både medlemmar och gäster, ansvars-, rättskydds- och egendomsförsäkring)

Vad krävs för att bli medlem?

  • Att föreningen är verksam i Örebro län
  • Att föreningen registrerar sin verksamhet i vår gemensamma medlemsregistret
  • Att föreningen söker sitt medlemskap via vårt kansli