Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Om oss

Hela Sverige ska leva Örebro län arbetar för att väcka opinion och bidra till att jämna ut skillnaderna mellan stad och land, så att vi får jämbördiga villkor. Våra medlemmar, lokala utvecklingsgrupper, är de som är i fokus både för riksorganisationen som för oss i Örebro län.

Vi har inga anställda, utan arbetar som en ideell styrelse med de begränsningar det kan ha. Välkommen att höra av dig.

Översikt

I vårt område ingår tolv kommuner och för närvarande är ca 140 lokala utvecklingsgrupper medlemmar i länets Hela Sverige ska leva. I vårt arbete med landsbygdsutveckling är vi beroende av ett gott samarbete med medlems- och samverkansorganisationer, och vårt nätverk är stort, det är det som är vår styrka.

Här är några exempel på insatser och uppgifter som länsbygderådet har:

 • Informationsbrev med tips och nyheter
 • Hjälp till lokala utvecklingsgrupper när problem uppstår
 • Bevaka att EU-medel och andra stöd kommer grupperna till godo
 • Aktiviteter för att tillvarata landsbygdens intressen inom Örebro län
 • Ordna utbildningar och studieresor efter önskemål
 • Paneldebatter och debattartiklar
 • Vara språkrör för utvecklingsgrupperna i olika sammanhang

Vårt geografiska område utgörs av 12 kommuner: Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.

Se vilka vi är i styrelsen »

Kontakta oss

Klicka här »

Styrelsen

Klicka här »

Nyhetsbrev

Klicka här »

Viktiga dokument

Klicka här »

Vårt syfte

Föreningens syfte är att stärka de lokala utvecklingsgrupperna i deras arbete med lokal utveckling, landsbygdsutveckling och social ekonomi för att hela Sverige ska leva, samt vara samordnare på läns- och regionnivå.

Föreningen arbetar för att skapa opinion, underlätta erfarenhetsutbyte och sprida goda exempel.

Föreningen arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald, jämställdhet och för social, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Läs mer i vår stadgar »

Fakta om Hela Sverige ska leva Örebro län

 • Vi är partipolitiskt och religiöst obundet ideell förening.
 • Vi bildades 1996 och hette då Länsbygderådet Örebro län.
 • Vi är en länsövergripande samverkan- och kontaktresurs mellan lokala utvecklingsgrupper och kommunal, regional och nationell nivå.
 • Vi stöds av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva med ekonomiska resurser.
 • Medlem är lokal utvecklingsgrupp inom länet som arbetar med sin bygds framtid och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Medlem kan också vara annan organisation som stödjer Hela Sverige ska levas syfte.
 • Medlemsavgiften är 100kr/år och i det ingår bl a en byalagsförsäkring.
 • Styrelsen består av 1 ordförande och 11 ordinarie ledamöter som tillsätts med personer från länets lokala utvecklingsgrupper eller medlemsorganisationer.
 • Styrelsen skall om möjligt tillsättas med representation från alla länets 12 kommuner.
 • Hela Sverige ska leva Örebro län är representerad i Mikrofonden i Örebro län, Partnerskap för sociala innovationer, och i Länsstyrelsens råd för landsbygdsutveckling.

Hela Sveriges Riksorganisation