Hela Sverige

Om oss

Hela Sverige ska leva Örebro län arbetar för att väcka opinion och bidra till att jämna ut skillnaderna mellan stad och land, så att vi får jämbördiga villkor. Våra medlemmar, lokala utvecklingsgrupper, är de som är i fokus både för riksorganisationen som för oss i Örebro län.

Vi har inga anställda, utan arbetar som en ideell styrelse med de begränsningar det kan ha. Välkommen att höra av dig.

Översikt

I vårt område ingår tolv kommuner och för närvarande är ca 140 lokala utvecklingsgrupper medlemmar i länets Hela Sverige ska leva. I vårt arbete med landsbygdsutveckling är vi beroende av ett gott samarbete med medlems- och samverkansorganisationer, och vårt nätverk är stort, det är det som är vår styrka.

Här är några exempel på insatser och uppgifter som länsbygderådet har:

 • Informationsbrev med tips och nyheter
 • Hjälp till lokala utvecklingsgrupper när problem uppstår
 • Bevaka att EU-medel och andra stöd kommer grupperna till godo
 • Aktiviteter för att tillvarata landsbygdens intressen inom Örebro län
 • Ordna utbildningar och studieresor efter önskemål
 • Paneldebatter och debattartiklar
 • Vara språkrör för utvecklingsgrupperna i olika sammanhang

Vårt geografiska område utgörs av 12 kommuner: Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.

Se vilka vi är i styrelsen »

Kontakta oss

Klicka här »

Styrelsen

Klicka här »

Nyhetsbrev

Klicka här »

Viktiga dokument

Klicka här »

Vårt syfte

Föreningens syfte är att stärka de lokala utvecklingsgrupperna i deras arbete med lokal utveckling, landsbygdsutveckling och social ekonomi för att hela Sverige ska leva, samt vara samordnare på läns- och regionnivå.

Föreningen arbetar för att skapa opinion, underlätta erfarenhetsutbyte och sprida goda exempel.

Föreningen arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald, jämställdhet och för social, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Läs mer i vår stadgar »

Faktar om oss

 • HSSL Örebro län är partipolitiskt och religiöst obundet och verksamheten bygger på principen “nerifrån och upp”.
 • HSSL Örebro län är en ideell förening bildad 1996.
 • HSSL Örebro län är länsövergripande samverkan- och kontaktresurs mellan lokala utvecklingsgrupper och kommunal, regional och nationell nivå.
 • Understöds av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva med ekonomiska resurser från Näringsdepartementet.
 • Medlemmar är till ” Riksorganisationen Hela Sverige skall leva” anslutna lokala utvecklingsgrupper.
 • HSSL Örebro län administrerar förteckning över länets lokala utvecklingsgrupper.
 • Medlemsorganisationernas lokala/regionala representanter och andra aktörer kan anslutas som medlemmar.
 • Anslutning som medlem är avgiftsfri.
 • Styrelsen består av ordförande, 6 ordinarie och 6 ersättare som tillsätts med personer från länets lokala utvecklingsgrupper.
 • Styrelsen skall om möjligt tillsättas med representation från alla länets 12 kommuner.
 • Har eget kansli i Fjugesta. Köper tjänst för ekonomifunktion.
 • HSSL Örebro län är representerad i Mikrofonden i Örebro län, Partnerskap för sociala innovationer, och i Länsstyrelsens råd för landsbygdsutveckling. Flera av styrelsens ledamöter är aktiva i kommunbygderåd.