Hela Sverige

Landsbygdsutveckling

Hela Sverige ska leva Örebro län har som övergripande mål att verka för livskraftiga, klimatsmarta, hållbara bygder med jobb, service, sociala nätverk, delaktighet, jämställdhet och fungerande integration.

Vi deltar i Region Örebro läns RUS-arbete och Forum för Framtidens Landsbygder, ett nätverk sammankallat av Länsstyrelsen.

Region Örebro läns regionala utvecklingsstrategi

Region Örebro läns regionala utvecklingsstrategi (RUS) har processats under flera år där vi och nätverket ROS* deltagit med inspel såsom part för civilsamhället.

Följ Regionens utvecklingsarbete via www.regionorebrolan.se/rus

*Regional Omställning i Samverkan, Örebro län ROS.

Forum för Framtidens Landsbygder

”Tillsammans skapar vi förutsättningar för levande landsbygder som är rustade för framtiden i hela Örebro län. Hänsyn till miljö och natur förenas med tillväxt, innovation och lönsamhet. Framtidens landsbygder är fossilfria och använder förnyelsebar energi, har ett flexibelt transportsystem och en välutbyggd digital infrastruktur. För företag och människor finns goda möjligheter att verka och växa på landsbygden. Städer och landsbygder behöver och kompletterar varandra.”

I Forum för Framtidens Landsbygder är Mathz Eriksson vår representant. Forumet är initierat av länsstyrelsen 2022 och kan mer ses som en övergripande löst sammansatt idéverkstad kring landsbygdsfrågor.

– Det känns som ett forum med mycket kompetens, säger Mathz.

Förutom omvärldsbevakning och analys ska gruppen arbeta med:

  • Lantbrukets omställning till fossilfri och förnyelsebar energi.
  • Ett flexibelt transportsystem.
  • Välutbyggd digital infrastruktur.
  • Ökade möjligheter till finansiering och investering på landsbygden.

Vill du kontakta honom, mejla mathz@telia.com.

Hela Sveriges Riksorganisation

Erik Berg och Tinna Harling, Egnahemsfabriken - År...

Sollefteå kommun - Årets kommun 2023.

Emilkraften - Årets lokala utvecklingsgrupp 2023.