Hela Sverige

Hållbar framtid

Hela Sverige ska leva Örebro län har varit aktiva för hållbara bygder under lång tid. 2013 gick vi vidare och tog initiativ för att öka ”verkstaden” i länet. Vi ville bjuda in till ökad samverkan inom civilsamhället. Vår första samverkanspartner var Örebro läns bildningsförbund. De organiserar samtliga studieförbund och folkhögskolor i länet. Tillsammans med dem och Naturskyddsföreningen började vi bygga nätverket ROS, Regional Omställning i Samverkan, Örebro län.

Regional Omställning i Samverkan (ROS)

Hela Sverige ska leva Örebro län tog under våren 2013 initiativ för att öka ”verkstaden” i länet för omställning till ett hållbart samhälle och att skapa en stödjande struktur för detta. En arbetsgrupp fanns redan för ”Hållbar framtid”, det var Lasse Carlsson, Anne Helgesson och Ewa Overmeer. Arbetsgrupp utökades med flera aktörer; Örebro läns bildningsförbund, Naturskyddsföreningen Örebro län, Leader Mellansjölandet, Örebro kommun och Framtiden i våra händer. Vi bildade tillsammans ROS (Regional Omställning i Samverkan) – ett nätverk för samverkan till en stödjande struktur för ett hållbart Örebro län.

Sedan 2020 består ROS av Hela Sverige ska leva Örebro län, Naturskyddsföreningen Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Coompanion Örebro, Omställning Örebro, Hållbart Latorp, Omvända vär(l)den, Framtiden i Våra Händer, Svenska kyrkan, Örebro pastorat och JAK. Vår intention är att bedriva verksamhet och genomföra gemensamma insatser som bedöms ha en strategisk betydelse för omställningen till hållbarhet, dvs som skapar hävstångs- och synergieffekter. ROS strävar efter att verksamheten ska fungera som katalysator för olika lär- och förändringsprocesser som bidrar till det hållbara framtidssamhället. Intentionerna med lärprocesserna är att de ska:

  • Underlätta mångfald, samtal och möten över gränser – allas styrkor behövs!
  • Möjliggöra nytänkande med hjälp av viktiga frågeställningar – svaren får växa fram!
  • Stärka mobilisering för och medskapande av framtiden – visionerna i centrum!
  • Frigöra handlingskraft, synergier och strategisk samverkan – varje steg gör skillnad!

Mer info hittar du på örebrolän.omställning.net och vår Facebooksida, ROS – Regional Omställning i Samverkan. Regional Omställning i Samverkan är civilsamhällets nätverk av aktörer i Örebro län som vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en regional omställning.

Framtidsstafetten

Prenumerera på nyhetsbrevet Framtidsstafetten Örebro län. Det är vårt sätt att nå ut med läs- och besökstips samt berätta om kommande aktiviteter. Här finns arkiv av tidigare nyhetsbrev.

Framtidsveckan

Den första Framtidsveckan genomfördes i Söderhamn i Hälsingland år 2009 och har sen dess spritt sig över landet. Hösten 2011 genomfördes Framtidsvecka i Örebro län för första gången. Framtidsveckan är en manifestation för omställning av samhället till hållbarhet. Den är exempel på en social innovation som behövs för att engagera allmänheten i förverkligandet av energi- och klimatmålen. Genom att visa positiva exempel vill vi öka medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva, vårt sätt att förvalta vår jord – och utveckla våra lokalsamhällen. Alla välkomnas att medverka, tillsammans inspirerar vi länets invånare till att bli medskapare.

Framtidsveckan i länet har samordnats med Naturskyddsföreningens Miljövänliga vecka, vecka 40. Läs mer om vad vi gjort på orebrolan.framtidsveckan.net.

Framtidsforum

ROS har anordnat ett antal Framtidsforum för att samla engagerade människor och ge kraft och energi att fortsätta sitt viktiga arbete. Vi har bjudit in olika forskare och andra sakkunniga. Läs mer om Framtidsforum på ROS-sajten.