Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Lokala utvecklingsgrupper

Våra lokala utvecklingsgrupper är syresättningen och blodomloppet i vår organisation. 137 lokala utvecklingsgrupper är medlemmar i Örebro län.

Vad är en lokal utvecklingsgrupp?

En lokal utvecklingsgrupp (LUG) är öppen för alla som bor i området och arbetar med det som är viktigt för invånarna just där. Det kan vara trivselfrågor som att ordna julmarknad och ansvara för badplatsen. Det kan vara att bygga bostäder så att unga kan stanna i bygden eller på olika sätt underlätta för de lokala företagen. I vissa fall bildar föreningen ett gemensamt aktiebolag för att ta över skolan eller lanthandeln för att se till att de finns kvar på orten. Det känns ibland som att det helt enkelt inte finns några gränser för vad en lokal grupp kan åstadkomma om de bestämt sig!

Dessa lokala utvecklingsgrupper är främst byalag/bygdegårdsföreningar, samhällsföreningar och intresseföreningar. Men eftersom intresset för lokal utveckling kan uppstå i vilken förening som helst, så har vi även ekonomiska föreningar, hembygdsföreningar, lokala idrottsföreningar, fiberföreningar, omställningsgrupper och andra som medlemmar. Det gemensamma för dem är att de arbetar med landsbygdsutveckling på lokal nivå i sina bygder.

Bli medlem!

Klicka här »

Medlemsregistret

Klicka här »

Medlemsuppdatering 2021

2021 har Arno Wilting arbetat med att flytta och uppdatera våra medlemmar i Örebro län från Bygdebanken till ett nytt medlemsregister.

Projektet har fått stöd av Hela Sverige Ska Leva Riksorganisationen.

Medlemsuppdatering 2019

2019 har Linda Eriksson fått kontakt med merparten av våra 135 grupper. Medlemsregister och kontaktpersoner har uppdaterats och samtal har förts om vilka frågor som är viktiga för grupperna. Några ämnen som har återkommit har varit fiber och kollektivtrafik. Föryngring i föreningslivet, vägar, service och skolor på landsbygden är också frågor som varit aktuella.

Projektet har fått stöd av Leader Mellansjölandet.

Hela Sveriges Riksorganisation