Hela Sverige

Styrelsen

Styrelsen 2022/2023

Ordförande – Per Eriksson: per.eriksson@abf.se  |  ABF (Askersund)
Vice ordförande – Ewa Overmeer: ordf@latorpsbyalag.se  |  Latorps Byalag (Örebro)
Kassör – Arno Wilting: arnowilting@gmail.com  |  Ställdalens Byalag (Ljusnarsberg)
Sekreterare – Annelie Jansson: janssona31@gmail.com  |  Konstfrämjandet Bergslagen (Karlskoga)
Vice sekreterare – Mariana Flodman: mariana.flodman@outlook.com  | Landsbygdsutvecklare (Nora)

Övriga ledamöter

Mathz Eriksson: mathz@telia.com  |  (Lindesberg)
Susanne Forsberg: susanneforsberg@live.se  |  Klacka-Lerberg (Nora)
Janina Henningsson: janina.henningsson@hotmail.com  |  Landet Östansjö ek. för. (Hallsberg)
Bengt Larsson: bengt.kolja@telia.com  |  Kolja Byalag (Örebro)
Gunilla Neogard: gunillaneogard@gmail.com  | Folkets hus (Örebro)
Malin Norberg: manimals@hotmail.se  | Naturskyddsföreningen Örebro kretsen (Örebro)

Styrelsemöten

Önskar du ta del av dagordning, protokoll eller vill föreslå något som bör tas upp av styrelsen, kontakta vår ordförande Per Eriksson per.eriksson@abf.se

Preliminär mötesplan för 2023:

  • Styrelsemöte 31/1 kl 18.00 (digitalt)
  • Styrelsemöte 16/3 kl. 18.00 (digitalt)