Hela Sverige

Fiber | Bredband

Introductiontext lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Kontaktperson för bredband

På årsmötet 2020 valdes Bengt Larsson in i styrelsen som ny ledamot. Han kommer att bevaka bredbandsområdet. Bengt har lång erfarenhet av bredbandsutbyggnad och. arbetade bl.a. femton år som bredbandssamordnare på Länsstyrelsen i Örebro. Han kommer att rapportera i vårt nyhetsbrev om bredbandsläget i länet, vad som är på gång, olika tekniker mm.

Äntligen fiber till Tångeråsa

Efter många års kamp och enträget arbete av Tångeråsa Bygdeförening är fibernätet i Tångeråsa snart färdigt och i juni kommer de sista abonnenterna att kopplas in. För att uppmärksamma detta ordnades en träff den 11 maj med representanter från Bygdeföreningen, Regionen, Länsstyrelsen, Hela Sverige ska leva och Calltech AB vid bygdegården i Tångeråsa.

Alla som var på plats var överens om att utbyggnaden av fibernätet endast kunnat genomföras tack vare projektstöd från Lekebergs kommun, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro. Calltech AB, som bygger och äger nätet, har avtal med Telia för anslutning av kunder till det nationella nätet. Lekebergs kommun är projektägare.

Kommun har de senaste fem-sex åren varit mycket aktiv och drivande när det gäller fiberutbyggnad på landsbygden. De avsatte för det både personella och ekonomiska resurser. En plan skapades också för hur 90 procent av hushållen och företagen på landsbygden skulle erbjudas fiberanslutning.

Detta har också gett resultat då 60 procent av hushållen har tillgång till fiber enligt Post och telestyrelsens (PTS) senaste bredbandskartläggning (från oktober 2020). Med det ligger man i topp i länet och är också den enda kommun som ligger över riksgenomsnittet på 55 procent. Genomsnittet för Örebro län är endast 41 procent och det är bara i Norrbottens och Stockholms län som andelen fiberanslutna hushåll på landsbygden är lägre.

Kanske kan den nu pågående utlysningen av PTS bredbandsstöd 2021, som öppnade den 18 maj och pågår till den 9 augusti, innebära att många nya fibernät kommer att byggas på landsbygden i Örebro län? Hela Sverige ska leva kommer att följa utbyggnaden av bredbandsnät i länet och återkommer med rapportering om detta.

Läs mera:

PTS bredbandskartläggning
PTS bredbandsstöd 2021

 

Kontaktperson för bredbandsfrågor: Bengt Larsson

 

Region Örebro läns handlingsplan

På årsmötet 2019 hade vi besök av bredbandskoordinator Emma Alenbrand från Region Örebro län. Hon höll en presentation som bl a beskriver Regionens handlingsplan:

“Region Örebro läns mål att alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. En bredbandsuppkoppling skapar förutsättningar för människor att vara kreativa tillsammans, och att utveckla smarta lösningar utan att tära på miljön. Lösningar som i sin tur förenklar människors vardag och leder till högre livskvalité.”

Ladda ner presentationsfilen om Bredband.

Mer om Bredbandsutbyggnad på Region Örebro läns webbplats. För frågor, kontakta emma.alenbrand@regionorebrolan.se

 

Kabeldragning i Järle

Över 1 000 byalag och aktivitetsgrupper har tagit initiativ till att bygga lokala bredbandsnät. Tillsammans har dessa byalag anlagt bredbandsinfrastruktur till cirka 150 000 hushåll och företag. På Byanätsforum kan du läsa mera, målen är att förenkla för byanäten, möjliggöra kontakter och samarbeten, samt synliggöra utmaningar för bredbandsutbyggnad på landsbygden.  www.bredbandsforum.se/byanatsforum

 

Framgångsrikt bredbandssamarbete i Nora och Hällefors

I mars 2013 träffades länsstyrelsen, kommunerna Nora, Hällefors, Askersund, Hallsberg och Lekeberg för att tillsammans med Telia skriva under en gemensam avsiktsförklaring om fortsatt utbyggnad av fiber på landsbygden. Det gäller orter under 200 invånare och handlar om tillväxt, jobb och om möjligheten att bo kvar i sin hembygd.

Örebro län har etablerat en modell för samverkan om fiberutbyggnad mellan företag, offentliga aktörer och ideella organisationer som bl.a. byalag. Det har gjort det möjligt för Telia att investera i Örebro län.

Den 15 juni i år gjordes en symbolisk inkoppling av bredband (fiber) som det sista steget för Nora och Hällefors del i projektet. Målet att 90 procent av boende på landsbygden (utanför tätorterna) ska få erbjudande om fiberanslutning har uppnåtts. Evenemanget ägde rum hos Tomas Andersson, Stora Bergsmanshyttans gård i Nora kommun. På fotot gör landshövding Maria Larsson och Linda Hernström chef för Telia fiber en symbolisk inkoppling under överinseende av Tomas Andersson. Den verkliga sammankopplingen hade redan gjorts.

Bengt Larsson på länsstyrelsen har en stor del i resultatet, men utan alla parters positiva inställning hade det nog inte gått så bra.

På plats var också kommunalråden Solweig Oscarsson och Annahelena Jernberg, (Nora respektive Hällefors), Linus Grabö/Region Örebro län och Sivert Gustafsson/Länsbygderådet samt reportrar lokal- och länspressen.