Hela Sverige

Byarörelsen – En kraft att räkna med

Våra lokala utvecklingsgrupper är syresättningen och blodomloppet i vår organisation.

Runt om i Sverige finns lokala utvecklingsgrupper. De har olika namn, som byalag, samhällsföreningar eller intresseföreningar. Gemensamt är att de arbetar för den egna bygdens utveckling och bästa.

En lokal utvecklingsgrupp bildas när människor känner behov av den.I gruppen samverkar man lokalt, över föreningsgränser och partigränser, och ser helheten i bygden. Alla behövs för att bygden skall blomstra.

Arbetet utgår från vad bygdens invånare själva tycker är viktigt. Vissa grupper prioriterar bredband, andra sätter upp vindsnurror, tar över affären eller skolan. I en bygd satsar man på småskalig turism, i en annan bygger man egna bostäder. Många jobbar med den grundläggande samhällsservicen i bygden. Arbetet sker oftast ideellt.

Kort och gott utför dessa grupper ett betydande samhällsarbete. De organiserar basservice, vårdar miljön och stimulerar entreprenörskap. De vitaliserar demokratin och skapar företagsamma och hållbara bygder över hela Sverige

Gemensamt för alla är strävandet efter inflytande, liksom övertygelsen om landsbygdens värden och möjligheter.

Är du nyfiken på vilka lokala utvecklingsgrupper som finns i vår region?  Klicka här för att komma till medlemsregistret. [Länk]

Vill er lokala utvecklingsgrupp bli medlem hos oss? Klicka här. [Länk]