Hela Sverige

Bli medlem

Bli medlem i Hela Sverige ska leva. Vi välkomnar enskilda personer och lokala utvecklingsgrupper som vill verka för att hela Sverige ska leva, god landsbygdsutveckling och en balans mellan stad och land.

 

Lokal utvecklingsgrupp

Är ni en lokal utvecklingsgrupp, byalag, samhällsförening, fiberförening, hembygdsförening, med mera och vill bli medlem i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva?
Då ansöker ni här, hos er närmaste länsavdelning. Riksorganisationen har 24 länsavdelningar som alla har till uppgift att ge stöd till, och företräda de lokala utvecklingsgrupperna i sitt län, samt vara deras samordnare på regional nivå.

När ni blivit godkända och registrerade hos oss så omfattas ni av vår byalagsförsäkring utan kostnad. I medlemskapet ingår även ett digitalt nyhetsblad, information om aktiviteter i Halland och mycket mer.

Klicka här för att bli medlem.  Anmäl till medlemsregistret

Vi behöver också ett årsmötesprotokoll och stadgar samt ert Bank/Postgiro nr. Skicka detta till oss på halland@helasverige.se eller goran@halmstad.biz.