Hela Sverige

Arbetsgruppen för Lokal Demokrati arbetar med att stötta och utveckla det demokratiska samtalet mellan de olika utvecklingsgrupperna och kommunledningen i Hallands sex kommuner. Gruppen består av Göran Nilsson, Sara Ljungström, Susanne Källén, Bo Persson och adjungerad Lars Lindström.

Gruppens arbete riktar sig framförallt att skapa ytor där utvecklingsgrupper i en kommun får möjlighet att träffa kommunala företrädare, både tjänstemän och i vissa fall även politiker.

I Varbergs kommun finns Varbergs Landsbygdsråd som har återkommande träffar med landsbygdssamordnaren likaså finns återkommande träffar i Halmstads kommun.

Lokal Demokrati-gruppen har arbetat för att få till träffar i Laholms kommun, vilket nu är sjösatt. Under 2022-23 är siktet  inställt på Hylte kommun på resan norrut genom länet.