Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsgruppen för Lokal Demokrati arbetar med att stötta och utveckla det demokratiska samtalet mellan de olika utvecklingsgrupperna och kommunledningen i Hallands sex kommuner. Gruppen består av Göran Nilsson, Sara Ljungström, Susanne Källén, Bo Persson och adjungerad Lars Lindström.

Gruppens arbete riktar sig framförallt att skapa ytor där utvecklingsgrupper i en kommun får möjlighet att träffa kommunala företrädare, både tjänstemän och i vissa fall även politiker.

I Varbergs kommun finns Varbergs Landsbygdsråd som har återkommande träffar med landsbygdssamordnaren likaså finns återkommande träffar i Halmstads kommun.

Lokal Demokrati-gruppen har arbetat för att få till träffar i Laholms kommun, vilket nu är sjösatt. Under 2022-23 är siktet  inställt på Hylte kommun på resan norrut genom länet.

Hela Sveriges Riksorganisation