Hela Sverige

Arbetsgruppen Hela jorden  fokuserar på att använda den Halländska jorden på bästa sätt för framtida livsmedelsproduktion samt arbeta med agenda 2030. Gruppen består av Lars Davidsson, Emma Svensson och Katarina Sundvall.

Under 2022-23 är gruppens arbete är i uppstartsfasen men med siktet inställt på att arrangera en studiecirkel kring hur jorden bör brukas för att den ska kunna fortsätta producera livsmedel lång hundra år till.

Är du intresserad av att ta del av gruppens arbete? Kontakta sammankallande Lars Davidsson via mejl