Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Hallandshistorik

 

Ur landsbygdskampanjen ”Hela Sverige skall leva”, Änglamark 1987-88, växte bygderörelsen fram på initiativ av hembygdsrörelsen. 

Ur landsbygdskampanjen ”Hela Sverige skall leva”, Änglamark 1987-88, växte bygderörelsen fram på initiativ av hembygdsrörelsen. I varje län fanns ett Länsbygderåd och på riksplan fanns Folkrörelserådet, Hela Sverige skall leva. Glesbygdsdelegationen ur Industridepartementet och Nationella Folkrörelsekommittén (bildat i februari 1987) samordnade under namnet ”Landsbygd 90”. Den rikstäckande tidningen ”Nässlan” gavs ut från 1987. ”Hela Sverige bladet” gavs ut senare.
Syfte: Länsbygderådet skall finna modeller för konkret samarbete mellan utvecklingsgrupper och kommuner, skapa förutsättningar för lokalt utvecklingsarbete samt upplysa om lokala gruppers betydelse för demokrati och samhällsekonomi.

1988-1998

Här drev hembygdsrörelsen i Halland olika projekt mm. Bertil Carlsson Himle (ordförande i Halländska Hembygdsrådet) deltog i den allra första Landbygdsriksdagen, nu i Umeå. Aktiviteten sjönk mycket under flera år, bl a beroende på en mindre intresserad hembygdskonsulent.
1989 gick en budkavle genom Sverige som även passerade Halland.
Den 10 juni 1998 samlades 31 representanter i Hotell Strandbaden, Falkenberg inbjudna av Ingvar Karlsson, ABF. (Ingvar avgick vid årsmötet 2013 efter 15 år, med i valberedningen från början till slut!) Vid tillfället bildades Lokalt utvecklingsarbete ”Länssammanslutning Halland”. Bland deltagarna var bl a Ulla Rickardsson som redan vid årsmötet 22 okt blev dess ordförande i 10 år. Ordföranden i Skaraborg, Hans Lundmark, kom dit, berättade och inspirerade. Brita Johansson och Östen Nilsson undertecknade ansökan om att få bilda Länsbygderådet.

Vid nästa möte, årsmöte, 22 oktober, 1998 blev namnet ”Länsbygderåd Halland”. Då fanns 68 lokala utvecklingsgrupper registrerade i Halland. Den första valda styrelsen var: Ulla Rickardsson, Elisabeth Carlsson Halmstad, Leif Ahlberg Kungsbacka, Brita Johansson Svartrå, Eva Nordell Torup, Nore Nilsson Kvibille, Bertil Carlsson Himle, Nils Kronbäck Askome, Rune Carlsson Varberg med ersättare Christer Bergendahl Tvååker, Birgit Gabrielsson Unnaryd, Barbro Eriksson Harplinge, Carl-Olof Samuelsson Kungsbacka. Revisorer Nils-Göran Hååg Varberg, Anita Karlsson Kinnared, Berit Bengtsson Skårås och Gerd Löfgren Laholm. Valberedning blev Ulla Eriksson Falkenberg, Ingvar Karlsson Halmstad, Bengt Gustavsson Holm.
Gunbritt Lindmark var med sedan 1999, Inger Karlsson sedan 2000 och Elisabeth Otterdahl sedan 2001. En välkomstskrift till presumtiva medlemmar togs fram 1999.  Länsstyrelsen, Landstinget, Kommunförbundet hade tagit ”Program för Landsbygdsutveckling i Halland” och dessa hade de god kontakt med. BygdeNet hette medlemsdataprogrammet.
Historiskt fick LBR Halland en ganska trevande start de första åren. Möten hölls för det mesta på Katrinebergs folkhögskola. Deltagandet på möten var ca 50 %-

2000

Från 2000 har Halland representerat på Landsbygdsriksdagen. Inger Karlsson har varit med på alla sedan dess. Deltagit på många har även Eva och Urban Nordell, Elisabeth Carlsson, Ulla Rickardsson, Elisabeth Otterdahl samt Sylvia Sjöö.
Informationsskriften ”Länsbygdenytt i Halland”, med Inger Karlsson, Fegen, som redaktör, startade 2001 med två nummer. Årsmötet 2001 hölls i Konstnärsbyn, Rydöbruk.

2002-2003

Projekt ”Hallandsbroar” genomfördes 2001-2003 med Inger Karlsson som projektledare.
Bo Dockered avgick som ordförande för Folkrörelserådet efter ekonomisk skandal (brist 1,5 milj). Förtroendekris och aktivitetssvacka. Informerades om Region Syd. Förslag nytt namn ”Bygderörelsen Hela Sverige skall leva”.
Konferenser, resor, debattkväll, mm.
Region Halland samarbetas med. Projekt ”Hållbara bygder” i Falkenbergs inland genomförs. Samverkade med Leader. Årsmötet 2003 hölls på Kosthallen i Hishult.

2004

Styrelse: Ordf. Ulla Rickardsson, Vessigebro, v. ordf. Elisabeth Otterdahl, Valinge, kassör Elisabeth Carlsson, Halmstad, sekr. Sylvia Sjöö, Hyltebruk, v. sekr. Harald Sagdahl, Väröbacka, ledamot Henrik Andersson, Falkenberg, ledamot Inger Karlsson, Fegen, ledamot Bibbi Mahrs, Laholm, ledamot Birgitta Svensson, Halmstad.
Årsmötet 2004 hölls på Österöö fårfarm. Landbygdens Dag genomfördes. Landsbygdskonferens genomfördes i Björnhults golfrestaurang 29/10 med 47 pers.

2005

Landsbygdens Dag/Lanthandels Dag. ”Rådslag Halland.” Årsmöte 2005 var på Sågknorren, Femsjö.

2006

Inger Karlsson anställs på 15 % febr-dec. Årsmöte på Bråtadals vandrarhem i Svartrå 26/4. Projekt ”Hållbara bygder i Falkenbergs inland”. Landsbygdskonferens 17/11 på Katrinebergs folkhögskola. LBR deltog Landsbygdens Dag i ”En näve Halland” utställning 9-10/7 på Munkagårdsskolan. Årets utvecklingsgrupp utses nu årligen.
Folkrörelserådets höstmöten deltas i och Landsbygdsriksdagen. Emmabodakonferensen likaså. Bredband invigs i Valinge nov 2006.

2007

Landsbygdsmässan ”En näve Halland” deltogs i även 2007 o 2008. Leader drar igång, LBR delaktig. Deltar i konferenser. Mellanlandakonferensen bl a. Elisabeth O anställs på 15% 2007 o 2008. Riksorganisationen byter namn till ”Hela Sverige skall leva”.

2008

”Länsbygderåd Halland” heter det fortfarande. Ulla Rickardsson avgår som ordförande och Ingrid Vasseur tar över. LBR tar fram ny hemsida. Stadgeändringar genomförs. 95 grupper i Halland. Inger Karlsson invald, som första från Halland, i riksstyrelsen och var kvar till 2011. 55 grupper i Bygdebanken. Drivmedelsfrågan aktuell. Uppstartmöte med Region Syd i Växjö. Projektledarutbildning med Leader. Vindkraftsutbyggnad, yttrande görs. Vindkraftskonferens i Knäred, Laholm. Landsbygdsriksdag i Lycksele. Deltog gjorde bl a Ulla Rickardsson, Urban Nordell, ungdomarna Daniel Gunnarsson, Johannes Kabell, Unnaryd och Jessica Johansson.

2010-2011

Gerda Dufva tog på sig start upp med ”Omställning” Sverige i Halland.

2012

Bo Westman tar över ordförandeklubban. Halland går med i Region Syd. 2012 var Landbygdsriksdagen i Blekinge, Ronneby brunn. Halland deltog med stor skara. Detta år genomförde vi själva ett Leaderprojekt inom Omställningsrörelsen: ”ÅterVinna, ÅterKoppla ÅterFå.”

2013

Ordförandekonferens genomfördes i Stockholm 21-22/5. Åse Blomberg och Staffan Nilsson valda som nya förbundsordförande.
Kommunbygderåd bildade i Varberg, Hylte och Halmstad.
”Omställning Halland” pågår.
Det finns nu 92 lokala utvecklingsgrupper i Halland.
Styrelsen består av: Bo Westman, Elisabeth Otterdahl, Lena Eriksson, Mikael Carlsson, Gunbritt Lindmark, Anne-Li Frid, Rose-Marie Eriksson, Hanna Hallén, Bo Persson, Anna Johansson, Jimmy Blomberg och Marie Antonsson.

 

15-års jubileum firades 2013-10-20 på Katrinebergs folkhögskola. Deltog gjorde 24 personer, bl a tre av startarna: Ulla Rickardsson, Rune Carlsson och Nore Nilsson.