Hela Sverige

Lokala utvecklingsgrupper

Våra lokala utvecklingsgrupper är syresättningen och blodomloppet i vår organisation.

En lokal grupp är öppen för alla som bor i området och arbetar med det som är viktigt för invånarna just där. Det kan vara trivselfrågor som att ordna julmarknad och ansvara för badplatsen. Det kan vara att bygga bostäder så att unga kan stanna i bygden eller på olika sätt underlätta för de lokala företagen. I vissa fall bildar föreningen ett gemensamt aktiebolag för att ta över skolan eller lanthandeln för att se till att de finns kvar på orten. Det känns ibland som att det helt enkelt inte finns några gränser för vad en lokal grupp kan åstadkomma om de bestämt sig!

Dessa lokala utvecklingsgrupper är främst byalag, samhällsföreningar och intresseföreningar. Men eftersom intresset för lokal utveckling kan uppstå i vilken förening som helst, så har vi även hembygdsföreningar, lokala idrottsföreningar, omställningsgrupper och andra som medlemmar. Det gemensamma för dem är att de arbetar med landsbygdsutveckling på lokal nivå i sina bygder.

Är du nyfiken på vilka lokala utvecklingsgrupper som finns i vår region? Klicka här för att komma till medlemsregistret. Välj Halland i rutan Riks/Länsavdelningar.

För att uppdatera er förening, logga in här. Kräver lösenord.  Logga in.

Välj ”Mina Organisationer” så hittar ni er förening. Klicka på pil ner till höger för att redigera.

Vill er lokala utvecklingsgrupp bli medlem hos oss. Anmäl till medlemsregistret

Vi behöver också årsmötesprotokoll och stadgar samt ert Bank/Postgiro nr. Skicka detta till oss på halland@helasverige.se  eller goran@halmstad.biz.

–   –

Här kommer ett bra exempel på ett byalag

Hishults Byalag

Hishults Byalag är ett bra exempel på hur man lyckats engagera boende i samhället i ett gemensamt arbete. Med samlade krafter har man åstadkommit en produktiv och aktiv förening.

Hishult – ett samhälle i södra Hallands Skogsland – beläget i gränstrakterna av södra Småland och norra Skåne. Byalaget i Hishult fick för några år sedan ett arv som möjliggjorde inköpet av ett hus. Huset renoverades upp med hjälp av lokala hantverkare både pensionerade och yrkesverksamma. På detta sätt lyckades Byalaget iordningställa en bra och ändamålsenlig samlingslokal och två lägenheter, som kan hyras ut. Här har byalaget många aktiviteter och även möjlighet för andra sammankomster i byn.