Hela Sverige

Lokala utvecklingsgrupper

Våra lokala utvecklingsgrupper är syresättningen och blodomloppet i vår organisation.

En lokal grupp är öppen för alla som bor i området och arbetar med det som är viktigt för invånarna just där. Det kan vara trivselfrågor som att ordna julmarknad eller ansvara för badplatsen. Det kan vara att bygga bostäder så att unga kan stanna i bygden eller på olika sätt underlätta för de lokala företagen. I vissa fall bildar föreningen ett gemensamt aktiebolag för att ta över skolan eller lanthandeln för att se till att de finns kvar på orten. Det känns ibland som att det helt enkelt inte finns några gränser för vad en lokal grupp kan åstadkomma om den bestämt sig!

Dessa lokala utvecklingsgrupper är främst byalag, samhällsföreningar och intresseföreningar. Men eftersom intresset för lokal utveckling kan uppstå i vilken förening som helst, så har vi även hembygdsföreningar, lokala idrottsföreningar, omställningsgrupper och andra som medlemmar. Det gemensamma för dem är att de arbetar med landsbygdsutveckling på lokal nivå i sina bygder.

 

Är du nyfiken på vilka lokala utvecklingsgrupper som finns i vår region? Klicka här för att komma till medlemsregistret. Välj Halland i rutan Riks/Länsavdelningar.

 

För att uppdatera er förening, logga in här (kräver lösenord). Välj ”Mina Organisationer” så hittar ni er förening. Klicka på pil ner till höger för att redigera.

 

Vill er lokala utvecklingsgrupp bli medlem hos oss; anmäl er till medlemsregistret Vi behöver också årsmötesprotokoll och stadgar samt ert Bank/Postgiro nr. Skicka detta till oss på halland@helasverige.se  eller goran@halmstad.biz 

 

Stöd eller utmärkelser till våra medlemmar!

Som medlem i Hela Sverige ska leva Halland finns följande stöd/utmärkelser att söka:

 

Startbidrag

Startbidrag om 1000 kronor utbetalas till en nystartad utvecklingsgrupp efter att ansökan om medlemskap inkommit till oss. Medlemsansökan skall göras via hemsidan och via mail till Hela Sverige Halland. Förutom ansökan i medlemsregistret vill vi ha årsmötes protokollet, era stadgar samt föreningens bank/postgiro nummer mejlat till vår medlemsansvarige Göran Nilsson; goran@halmstad.biz, snarast efter ansökan är inskickad.

 

Årets utvecklingsgrupp

Medlemsföreningar kan ansöka själva eller nomineras till att bli Årets Utvecklingsgrupp. Ansökan/nominering ska vara inkommen innan 1 november via mejl till vår ordförande Susanne Thorsson; susanne.matgladje@gmail.com.

5000 kronor delas ut till vinnaren som presenteras vid Hela Sverige Hallands årsmöte följande år!

 

Stimulansbidrag

Ett stimulansbidrag om 3000 kronor kan sökas för särskilda insatser i en utvecklingsgrupp. Bidraget betalas ut om utvecklingsgruppens insats bedöms utveckla det lokala samhället/bygden, extra plus för innovativa idéer. Vi ser gärna att vår logga synliggörs vid genomförandet. Bidraget är begränsat till 3 – 4 föreningar/år och kan inte erhållas två år i följd. Sök bidraget löpande under året via mejl till vår ordförande Susanne Thorsson; susanne.matgladje@gmail.com.

 

Årets utvecklingsgrupp 2020 (utdelat vid årsmötet 2022)

Hishults Byalag

Hishults Byalag är ett bra exempel på hur man lyckats engagera boende i samhället i ett gemensamt arbete. Med samlade krafter har man åstadkommit en produktiv och aktiv förening.

Hishult – ett samhälle i södra Hallands skogsland – beläget i gränstrakterna av södra Småland och norra Skåne. Byalaget i Hishult fick för några år sedan ett arv som möjliggjorde inköpet av ett hus. Huset renoverades upp med hjälp av lokala hantverkare både pensionerade och yrkesverksamma. På detta sätt lyckades Byalaget iordningställa en bra och ändamålsenlig samlingslokal och två lägenheter, som kan hyras ut. Här har byalaget många aktiviteter och även möjlighet för andra sammankomster i byn.

Hishults ungdomslokal

Hishults ungdomslokal