Hela Sverige

   Vår verksamhet

         Hela Sverige ska leva  Halland

 är en regional del av riksorganisationen

          Hela Sverige ska leva.

Hela Sverige Ska Leva/Halland är en regional del av riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva.
Vi intresserar och engagerar oss för landsbygden i allmänhet och hela länet som helhet.

Här kan du få reda på vad vi har för avslutade, pågående och eventuellt kommande projekt, våra aktiviteter som vi har under åren samt bilder ifrån våra möten och projekt. Du kan också se hur organisationen är uppbyggd och vilka vi samarbetar med. Vårt syfte är att bevara och utveckla landsbygden.
Vill din förening bli medlem i Hela Sverige ska leva/Halland? Klicka här för information.

Hela Sverige ska leva Halland ska:

  • Hålla kontakten med riksorganisationen ’Hela Sverige Ska Leva’.
  • Vara en röst för landsbygden på läns- och kommunnivå.
  • Bedriva opinionsarbete.
  • Bedriva arbete i samverkan med tillväxtprogrammet.
  • Anordna mötesplatser/utbildningsdagar för lokala utvecklingsgrupper.
  • Vara kontaktorgan och bollplank mellan föreningar och myndigheter.

 

Verksamhetsplan 2021-mars 2022

Här kan du läsa om verksamheten under 2021 till mars 2022

Verksmhetsplan 2021-mars 2022