Hela Sverige
Nyheter13 December, 2022

78 miljoner till bredbandsutbyggnad

78 miljoner går till bredbandsutbyggnad på landsbygden i länet. Nora blir utan pengar igen!

PTS beslut om bredbandsstöd för 2022 är nu klara. Av ca 1.3 miljarder kr som fördelades hamnade 78 miljoner i vårt län. Tillsammans med förra årets bredbandsstöd, har länet fått sammanlagt 176,3 miljoner. Stödet är avsett för utbyggnad av bredband på landsbygden. Fördelningen mellan kommunerna framgår av tabellen.

Nora kommun blev liksom tidigare helt utan pengar vilket kan verka underligt, då det finns ungefär lika många hushåll på landsbygden i Nora kommun som saknar fiber som exempelvis i Ljusnarsberg, Hällefors och Lekeberg. Vid fördelning av stödet har gällt att stöd gått till projekt som kräver minst stöd per anslutning.

Fördelning och andel av länets hushåll som saknar fiber. Källa:PTS

Generellt verkar det dock som om mest stöd också gått till de kommuner med flest hushåll som saknar fiber, vilket framgår av diagrammet.

De som sökt och beviljats stöd är GlobalConnect AB, Open Infra MidCo AB, Skanova AB, Degerfors Energi AB, Calltech Sverige AB, CO samt Forntomta fiberförening ekonomisk förening.

Bengt Larsson, kontaktperson för infrastruktur i Hela Sverige ska leva