Hela Sverige
Nyheter8 May, 2022

Fiberutbyggnaden i Örebro län

PTS kartläggning visar att fiberutbyggnaden i vårt län har sackat efter de allra flesta länen i landet. 

Senaste kartläggning bygger på data från oktober 2021. Den visar att länet ligger långt efter många andra län när det gäller tillgång till fiber på landsbygden. Det är faktiskt så att länet ”slåss med” Dalarnas och Stockholms län om näst sista plats i landet.

 

Sist ligger Norrbottens län, vilket nog kan förklaras med de riktigt långa avstånd som finns mellan byarna i Lappland. Diagrammet visar utvecklingen från 2015.

Endast i Lekeberg, Nora och Örebro ligger tillgången till fiber på landsbygden i nivå med riksgenomsnittet.

Tabellen visar hur stor del av hushållen på landsbygden som idag har tillgång till fiber i Örebro län.

Läs mer om PTS kartläggning via länken PTS bredbandskartläggning 2021.

Bengt Larsson,
Hela Sveriges ska leva Örebro län