Hela Sverige
Nyheter22 February, 2022

Norra länsdelen blir nästan helt utan bredbandsstöd

Av det bredbandsstöd på ca 1.6 miljarder kronor som fördelats till bredbandsaktörer i landet hamnar 92 miljoner kronor i länet. Det är PTS (Post och telestyrelsen) som har regeringens uppdrag att sköta arbetet med att fördela bredbandsstödet.

Företagen Open Infra, Kumbro (stadsnätet i Kumla och Örebro), Global Connect (IP-only) och Swedish Optical Fiber Infrastructure AB som har fått dela på pengarna. Det sista företaget har sitt säte i Borensberg och ska bygga bredbandsnät kring Stora Forssa i Askersunds kommun vid gränsen mot Östergötlland. Pengarna delas ut i förskott till företagen, vilket kan verka lite riskabelt.

Norr om den streckande linjen på kartbilden, bortsett från den nordligaste delen av Ljusnarsbergs kommun, blir helt utan utbyggnad.

Förvånande är att en del av den utbyggnad verkar ske i områden där fibernät redan finns. Ett exempel är Rönneshytta där Open Infra får skattemedel för att bygga nytt till orten trots att det där sedan flera år finns ett fibernät.

Nytt stöd kommer att konkurrensutsättas under 2022 och är på ca 1,3 miljarder kronor. Telia äger mycket av det bredbandsnät som finns på landsbygden i länet, av vilket merparten har anlagts med finansiering av statligt stöd. Telias inställning till att bygga ut sina fibernät på landsbygden har därför stor påverkan och betydelse för kommunerna i norra länsdelen.

För att ”hela länet ska leva” krävs därför att Telia blir mer aktiv och visar att man vill fortsätta bygga ut fibernät i länet.