Hela Sverige
Nyheter1 October, 2022

PTS: Stort intresse för 1,3 miljarder i bredbandsstöd

Marknadens aktörer visar fortsatt stort intresse för att ansöka om PTS bredbandsstöd på 1,3 miljarder år 2022. När ansökan stängde den 22 augusti hamnade totalsumman för ansökningar på närmare 3,6 miljarder kronor.

PTS granskar nu ansökningarna och beslut om stödfinansiering fattas löpande under hösten 2022, skriver Post- och telestyrelsen

 Totalt har ansökningar på sammanlagt 856 utbyggnadsprojekt inkommit till PTS, varav 95 finns i vårt län. Vilka av dessa som får ta del av stödet kommer PTS att ta beslut om under hösten. De allra flesta ansökningarna kom från kommunala bolag och enligt PTS är fördelningen på grupper denna.

  • 13 ekonomiska föreningar (14% av de sökande)
  • 44 kommunala bolag (47% av de sökande)
  • 11 privata bolag (12% av de sökande)
  • 25 kommuner (27% av de sökande)

Vid 2021 års fördelning av bredbandsstödet, ca 1.6 miljarder kronor, gick 92 miljoner kronor till utbyggnadsprojekt i länet. Hur det blir denna gång återstår att se, men principen är fortfarande att stödet går till de billigaste projekten, dvs som kräver minst bredbandsstöd per anslutning. Utfallet av fördelningen av stödet beräknas bli klart efter nyår.

Det mål som regeringen har i sin bredbandsstrategi är att år 2025 bör 98 procent ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet. PTS senaste mätning av bredbandstillgången, från oktober 2021, visade att på landsbygden (utanför tätorter och småorter) i vårt län hade endast 48 procent av hushållen tillgång till 1Gbit/s, dvs hade fiberanslutning. Alltså långt under regeringens mål. Hoppas därför att mycket mer av bredbandsstödet denna gång hamnar i Örebro län.

Bengt Larsson