Hela Sverige

Föreningsliv, Skola, Miljö, Bredband, Tåg

Nu presenteras de sista tre delarna av den Valenkät som Hela Sverige ska leva Skaraborg gjort bland de politiska partiernas toppkandidater i Skaraborg.

-Vår unika enkät ger svar på mängder av frågor som är viktiga för alla om bor på Skaraborgs landsbygd och i småorter, säger ordförande Per Gustafsson.

Per Gustafsson, Skara.

 

-Politikerna har nu gett sina svar och sina löften. Vi kommer följa upp dessa besked, när beslut ska tas i framtiden i regionfullmäktige eller i riksdagen, säger Per Gustafsson, ordförande för Hela Sverige ska leva Skaraborg.

Föreningsliv

I enkäten lovar i princip alla politiker att prioritera statliga och regionala anslag till föreningsliv, studieförbund och samlingslokaler.

-Det är viktiga besked. Föreningar, studieförbund och samlingslokaler är otroligt viktiga på landsbygden, konstaterar Per Gustafsson.

Förnybara drivmedel

Samtliga partiföreträdare, förutom sverigedemokraterna, vill att staten ska premiera förnybara drivmedel:

-En ökad satsning på förnybara energikällor och drivmedel ger stora möjligheter för landsbygden. Det är landsbygden som möjliggör en nödvändig grön omställning, säger Per Gustafsson.

På frågan om politikerna vill sänka kraven på inblandning av förnybart i bensin och diesel (reduktionsplikten) är det bara Centerpartiet och Miljöpartiet som säger nej.

-Övriga partier menar dock att reduktionsplikten på längre sikt är viktig för att stimulera mer förnybara drivmedel, säger Per Gustafsson.

Bredband åt alla

Samtliga politiska partier vill säkerställa att bredbandsutbyggnaden fortsätter, så att alla har tillgång till snabbt bredband. Likaså är samsynen stor om att utveckla kollektivtrafiken på landsbygden och rusta upp järnvägen Kinnekullebanan.

-Den som vill granska vad de olika politikerna svarat kan hitta allt material på vår hemsida, säger Per Gustafsson, Hela Sverige ska leva Skaraborg.

Valenkät

Den 8 augusti presenterades enkätsvaren för ”Energiomställningen och landsbygden”.

Under juni månad 2022, presenterades ”Allmänt om landsbygden”, ”Service och byggande på landsbygden” samt ”Företagande på landsbygden”

Läs alla svar i enkäten:

Svar – 5 Föreningsliv och skola på landsbygden
Svar – 6 Miljö och hållbarhet på landsbygden
Svar – 7 Infrastruktur på landsbygden