Hela Sverige

Höj reseavdrag för landsbygdsbor

-Höj reseavdraget för boende på landsbygden! Det är vad alla Skaraborgs toppkandidater till riksdag och region lovar. Då måste det också förverkligas!
Det säger Per Gustafsson, ordförande i Hela Sverige ska leva Skaraborg.

Den valenkät som Hela Sverige ska leva Skaraborg idag presenterar, visar att samtliga partiers toppkandidater till riksdag och region vill se ett höjt reseavdrag för boende på landsbygden.

Nästan alla vill också verka för att stat och region underlättar byggande och finansiering av nybyggnation av bostäder på landsbygden. Liksom att förbättra möjligheterna till finansiering för landsbygdens företag.

-Samtliga partier lovar också att verka för en kommunal skatteutjämning som ger alla invånare samma förutsättningar för kommunal service, säger Per Gustafsson.

Strandskydd

-Att nuvarande regler för strandskydd är ett hinder för landsbygdsutveckling instämmer nästan alla partier i. Det är anmärkningsvärt att Miljöpartiets och Vänsterpartiets kandidater i Skaraborg inte ser dessa hinder, konstaterar Per Gustafsson.

Här redovisas alla svar från Skaraborgs ledande politiker i Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

-Svaren visar att engagemang och kunskap skiljer sig mycket åt mellan kandidaterna. Vi ger väljarna möjlighet att ta del av detta. Vi vill bidra till att landsbygdsfrågorna inte glöms bort i valrörelsen i Skaraborg, säger Per Gustafsson.

I augusti-september presenteras valenkätens resultat inom områdena: ”Energiomställningen och landsbygden”, ”Föreningsliv och skola på landsbygden”, ”Miljö och hållbarhet på landsbygden” samt ”Infrastruktur på landsbygden”.

Läs svaren på frågor om: 2. Byggande och service på landsbygden

Läs svaren på frågor om: 3. Företagande på landsbygden