Hela Sverige

Vår verksamhet.

Vår verksamhetsidé bygger på ett underifrånperspektiv och att allt arbete har sin utgångspunkt i lokal utveckling för ett hållbart samhälle. Därför stödjer vi lokala utvecklingsgrupper runt om i hela Skaraborg, och stimulerar lokal samverkan.

I press och på sociala medier vill vi väcka opinion i frågor som är förknippade med landsbygdsutveckling.

Vi vill påverka kommuner, region och myndigheter att driva en politik som ger landsbygden i Skaraborg  bra förutsättningar att utvecklas.

 

Vad är en lokal utvecklingsgrupp?

Det finns många kännetecken för lokala utvecklingsgrupper/föreningar. Små som stora har båda sin särprägel och viktiga roll för arbetet med sin bygds utveckling.

Arbetet kan röra sig inom olika områden som t.ex. kultur, samlingslokaler, fiberutbyggnad, turism, idrott, trivsel och fester m.m.

Utvecklingsgrupperna är mycket duktiga på att ta tillvara bygdens gemensamma intressen och företräda bygden i olika sammanhang.

En lokal utvecklingsgrupp ska vara öppen för alla och arbeta demokratiskt. De allra flesta grupper är ideella föreningar och det geografiska området för gruppen är oftast byn eller församlingen.

 

Så här tycker vi

Vi vill utveckla landsbygd och småorter i hela Skaraborg.

Det handlar inte om några märkliga saker, utan om sådant som borde vara självklart för invånare överallt i Sverige.

  • Att det finns service på landsbygden, att det är nära till mataffären, bankomaten och apoteket. Att det finns skola, dagis och sjukvård på nära håll.
  • Att affärsägaren kan sätta in dagens kontanter på ett säkert ställe.
  • Att entreprenören och företaget har tillgång till en bank som känner de lokala förhållandena och som därför kan göra en rättvis lånebedömning.
  • Att det finns bredband och telefoni, fungerande vägar, kollektivtrafik och mackar. Att digitaliseringen av landsbygden utförs.
  • Att polisen kommer när man ringer, liksom ambulans och brandkår.
  • Att det finns ett livskraftigt civilsamhälle med föreningar, studieförbund och grupper som fyller landsbygden med aktiviteter och kultur.

Hela Sveriges Riksorganisation

Hela Sverige pratar med Årets kommun.

Finns det plats också för landsbygderna i regering...

Skolor i hela landet.