Hela Sverige

Våra möten under våren 2023

Årsmöte med Hela Sverige ska leva planeras till torsdag den 30 mars kl 18.00

Styrelsen för Hela Sverige ska leva Skaraborg genomför följande sammanträden under våren 2023.

  • Onsdag 25 januari kl 18.00 Styrelsemöte på Leader Nordvästra Skaraborg, Skara
  • Onsdag 1 mars kl 18.00 Styrelsemöte på Sötåsens lantbruksskola, Töreboda
  • Torsdag 30 mars kl 18.00 Årsmöte + konstituerande styrelsemöte
  • Onsdag 10 maj 18.00 Styrelsemöte